Unikatowy kierunek w ofercie UŁ: Automatyzacja Procesów Biznesowych (VIDEO)