Poskramianie robotów i cyfrowa etyka – Noc Innowacji na WZ UŁ