Dyniowate oczyszczą glebę – badania biolożek UŁ [ENG. VER]