Naukowiec z UŁ pracuje nad nową terapią dla osób z AZS