Największy zagraniczny „transfer” w historii UŁ – nowi naukowcy z IDUB