Przenośny wykrywacz bakterii, wirusów i innych zagrożeń biologicznych w zasięgu ręki