Skuteczniejsza chemioterapia i inteligentna odzież? Komercjalizacja badań na Uniwersytecie Łódzkim
Kopiuj tekst

Skuteczniejsza chemioterapia i inteligentna odzież? Komercjalizacja badań na Uniwersytecie Łódzkim

Badania prowadzone na Uniwersytecie Łódzkim, podobnie jak na innych dużych, tradycyjnych uniwersytetach, to przede wszystkim badania podstawowe prowadzone w szerokim zakresie dziedzin naukowych od humanistyki, poprzez nauki społeczne, nauki o życiu, po nauki ścisłe.

Badania podstawowe mogą mieć jednak potencjał komercjalizacyjny. Szczególnie badania prowadzone na wydziałach eksperymentalnych UŁ, takich jak Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii czy Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Zamierzeniem Kolegium Rektorskiego jest wzmocnienie strategii badawczej, skutkującej wdrożeniami i komercjalizacją wyników badań podstawowych. Wspieranie pracowników naukowych UŁ, zwłaszcza młodych, w zakresie  przygotowania zgłoszeń patentowych, międzynarodowych i krajowych, przed publikacją wyników badań, już zaczyna odnosić skutki. W latach 2014-2016 do Urzędu Patentowego RP zgłoszono 40 wniosków o przyznanie patentu na wynalazek. Wiele z nich to wnioski, które są efektem prac naukowych w ramach dużych, międzynarodowych projektów badawczych. Jednym z nich jest projekt pt. „Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii – testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej – TESTOPLEK”, finansowany z PO „Innowacyjna Gospodarka”,  w całości realizowany w Katedrze Biofizyki Molekularnej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, którego całkowita wartość wyniosła 62 mln złotych. W ramach tego projektu opracowano testy diagnostyczne pozwalające ocenić nabytą lub istniejącą niewrażliwość komórek nowotworowych na stosowane leki, które w efekcie umożliwią dobór personalizowanej chemioterapii, obniżającej znacząco koszty terapii antynowotworowej. Innym realizowanym projektem jest projekt pt. „Wytworzenie atramentów i past drukarskich na bazie grafenu oraz opracowanie metody nadruku powierzchni do zastosowań w drukowanej elektronice elastycznej - GRAPH-PRINT”, finansowany przez NCBiR w ramach programu GRAF-TECH, koordynowany w Zakładzie Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, którego całkowity budżet wyniósł ponad 5 mln złotych. Efektem projektu będą m.in. atramenty umożliwiające zastosowanie w elektronice elastycznej, wykorzystywanej przy produkcji „inteligentnej odzieży” monitorującej parametry życiowe człowieka.
Komercjalizacja badań naukowych odbywa się poprzez wsparcie działających na Uniwersytecie Łódzkim jednostek: Centrum Transferu Technologii i Rzecznika  Patentowego oraz Fundacji UŁ „Centrum Innowacji, Akcelerator Technologii”. Jednak intensyfikacja działań komercjalizacyjnych na poziomie wydziałów będzie wymagała od Uczelni dodatkowego wsparcia, które jest częścią koncepcji stworzenia nowoczesnego, uczelnianego Centrum Nauki. Polityka naukowa na lata 2016-2020 w UŁ przewiduje zintensyfikowanie badań stosowanych w różnych dziedzinach, także w zakresie nauk społecznych. Naukowcy reprezentujący te nauki często swoimi badaniami odpowiadają na zapotrzebowania otoczenia zewnętrznego. Wsparcie o którym wspomniano obejmie również lepsze przygotowanie pracowników do wnioskowania o projekty badawcze w strategicznych programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz UE, m.in. w programach BIOSTRATEG (dwa takie projekty już są realizowane na Uniwersytecie Łódzkim) czy GOSPOSTRATEG, które zakładają konieczność współpracy z podmiotem zewnętrznym oraz wymagają dostosowania tematyki badań do zapotrzebowania otoczenia społecznego regionu. Taka współpraca w przypadku jednostek reprezentujących nauki społeczne, takich jak Wydział Zarządzania czy Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ jest możliwa, dzięki działającym przy tych jednostkach Radom Biznesu, których przedstawiciele znają zapotrzebowanie środowiska gospodarczego, a także administracji państwowej i samorządowej na badania naukowe w obszarze nauk społecznych, oraz analizy i ekspertyzy dla określonych podmiotów.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.