Uniwersytet Łódzki na pomoc rewitalizacji. I nie tylko
Kopiuj tekst

Uniwersytet Łódzki na pomoc rewitalizacji. I nie tylko

Bardziej rzetelna diagnoza problemów społecznych, włączenie mieszkańców w działania, wsparcie nie tylko dla najbardziej potrzebujących - to jedne z najważniejszych zmian, które zawdzięczamy nowemu podejściu do rewitalizacji. Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego pomagają lepiej zrozumieć także inne kluczowe dla rozwoju miast tematy.

Rewitalizacja to najważniejsze zadanie dla władz Łodzi na najbliższe lata. Zresztą nie tylko Łodzi, bo podobne działania prowadzi także wiele innych samorządów. Wiele z nich wciąż ma jednak problemy ze zrozumieniem, na czym tak naprawdę polega rewitalizacja. A ta, w myśl przyjętej w 2015 roku ustawy, oznacza nie inwestycje w infrastrukturę i remonty, lecz przede wszystkim w mieszkańców.
Dlatego niezwykle istotnym aspektem staje się społeczna strona rewitalizacji. I to właśnie z myślą o niej powstała książka „Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny”. 

Dzięki ustawie prowadzona przez samorządy polityka społeczna ma być czymś więcej, niż tradycyjną pomocą społeczną i wsparciem dla osób marginalizowanych lub wykluczonych. Z tego powodu w swej książce piszę między innymi o włączaniu w proces mieszkańców czy rozwoju wspólnot. Bo rewitalizacja ma być wsparciem dla mieszkańców całego obszaru, czyli także tych, którzy nie mają problemów społecznych i nie wywodzą się z trudnych środowisk.

Dr Justyna Przywojska z Uniwersytetu Łódzkiego

W ten sposób Przywojska stara się przeciwstawić dwóm najczęstszym podejściom do rewitalizacji. Jedno polega właśnie na skupianiu się najbardziej potrzebujących, drugie - na tzw. gentryfikacji, czyli wypieraniu mniej zamożnych mieszkańców przez tych bogatszych. - Przy takim podziale zapomina się o ogromnej liczbie ludzi, którzy nie są ani przesadnie biedni, ani przesadnie bogaci, ale po prostu chcą żyć w ciekawszym, lepszym mieście. Jeżeli będziemy działać według dawnych schematów, to nie wyjdziemy poza ramy znane nam sprzed czasów ustawy - podkreśla ekspertka z UŁ.
Przywojska zwraca też uwagę na inne korzyści płynące z ustawy. - Kluczowym aspektem jest skończenie z odgórnym mówieniem ludziom jak mają mieszkać czy co mają robić. Teraz nadchodzi czas konsultowania i włączania mieszkańców w działania, w cały proces. Oczywiście wiele zależy od chęci samych samorządów, bo czasami można zrobić konsultacje tylko po to, by wypełnić obowiązek ustawowy.
Kolejnym z plusów ustawy jest, zdaniem badaczki, możliwość przeprowadzania bardziej pogłębionych i rzetelnych diagnoz problemów społecznych i potencjałów. - Do tej pory i tak trzeba było analizować rozkład problemów społecznych w gminie, bo wymagała tego ustawa o pomocy społecznej. Te dokumenty były jednak bardzo słabe, bo nikt nie narzucał jak takie diagnozy mają wyglądać. Tymczasem w ustawie o rewitalizacji część diagnostyczna jest opisana bardzo szczegółowo - mówi Przywojska.
I podsumowuje: - Wynikające z ustawy założenia rewitalizacyjne są bardzo dobre. Jeśli chodzi o ich wdrażanie, to można mieć wątpliwości, czy nasze gminy są na takie działania otwarte. Nawet jeśli są, to i tak z oceną skutków rewitalizacji trzeba poczekać przynajmniej kilkanaście lat. Trzeba bowiem pamiętać, że ten proces trwać będzie długo. Licząca ponad 200 stron publikacja Przywojskiej zostanie wydana w kwietniu w ramach „Akademii Samorządowej”. To pierwsza profesjonalna seria wydawnicza poświęcona działalności samorządu terytorialnego. Tematyka poszczególnych publikacji dotyczy zagadnień gospodarczych, społecznych i samorządowego zarządzania publicznego. Autorami publikacji są eksperci – praktycy i naukowcy, m.in. Wydziałów Zarządzania i Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. - Publikacje są skierowane dla różnych jednostek organizacyjnych samorządu. Dlatego seria ma różnorodny charakter i odnosi się zarówno do funkcjonowania całej gminy, jak i poszczególnych działań - dodaje Przywojska, która jest koordynatorką wydawnictwa UŁ.
Ważnymi tematami zajmuje się także inne wydawnictwo łódzkiej uczelni - „Akademia Zarządzania i Finansów”. To seria podręczników i monografii przeznaczona dla nauczycieli akademickich, studentów oraz praktyków - kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla, a także dla właścicieli przedsiębiorstw.
Do tej pory wydano 12 tytułów, w tym m.in. dwa dotyczące analizy fundamentalnej. Ich autorami są doktorzy Artur Sajnóga i Aleksandra Pieloch-Babiarz. - Na rynku wydawniczym istnieje deficyt publikacji, który w sposób kompleksowy opisują rynek w kontekście zarządzanie czy finansów. Dla przykładu o analizie fundamentalnej można odnaleźć fragmenty w różnych książkach, ale bardziej strategicznego i kompleksowego ujęcia brakowało - tłumaczy pomysł na publikacje Sajnóga.
W monografii Sajnógi i Pieloch-Babiarz nie ma wyników badań. Jest za to bardzo wiele teorii i przybliżenia różnego rodzaju analiz (m.in. branży, finansowa, potencjału rynkowego). Wśród wydanych przez „Akademię...” tytułów znajdują się też te opisujące modele biznesu przedsiębiorstw, relacje w organizacji czy też kreowanie i realizację strategii marketingowych przedsiębiorstw.

Tekst zredagowany przez Szymona Bujalskiego na potrzeby publikacji w Gazecie Wyborczej Łódź.

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.