Uniwersytet Łódzki na pomoc rewitalizacji. I nie tylko

Uniwersytet Łódzki na pomoc rewitalizacji. I nie tylko

Opublikowany

Bardziej rzetelna diagnoza problemów społecznych, włączenie mieszkańców w działania, wsparcie nie tylko dla najbardziej potrzebujących - to jedne z najważniejszych zmian, które zawdzięczamy nowemu podejściu do rewitalizacji. Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego pomagają lepiej zrozumieć także inne kluczowe dla rozwoju miast tematy.

Rewitalizacja to najważniejsze zadanie dla władz Łodzi na najbliższe lata. Zresztą nie tylko Łodzi, bo podobne działania prowadzi także wiele innych samorządów. Wiele z nich wciąż ma jednak problemy ze zrozumieniem, na czym tak naprawdę polega rewitalizacja. A ta, w myśl przyjętej w 2015 roku ustawy, oznacza nie inwestycje w infrastrukturę i remonty, lecz przede wszystkim w mieszkańców.
Dlatego niezwykle istotnym aspektem staje się społeczna strona rewitalizacji. I to właśnie z myślą o niej powstała książka „Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny”. 

Dzięki ustawie prowadzona przez samorządy polityka społeczna ma być czymś więcej, niż tradycyjną pomocą społeczną i wsparciem dla osób marginalizowanych lub wykluczonych. Z tego powodu w swej książce piszę między innymi o włączaniu w proces mieszkańców czy rozwoju wspólnot. Bo rewitalizacja ma być wsparciem dla mieszkańców całego obszaru, czyli także tych, którzy nie mają problemów społecznych i nie wywodzą się z trudnych środowisk.

Dr Justyna Przywojska z Uniwersytetu Łódzkiego

W ten sposób Przywojska stara się przeciwstawić dwóm najczęstszym podejściom do rewitalizacji. Jedno polega właśnie na skupianiu się najbardziej potrzebujących, drugie - na tzw. gentryfikacji, czyli wypieraniu mniej zamożnych mieszkańców przez tych bogatszych. - Przy takim podziale zapomina się o ogromnej liczbie ludzi, którzy nie są ani przesadnie biedni, ani przesadnie bogaci, ale po prostu chcą żyć w ciekawszym, lepszym mieście. Jeżeli będziemy działać według dawnych schematów, to nie wyjdziemy poza ramy znane nam sprzed czasów ustawy - podkreśla ekspertka z UŁ.
Przywojska zwraca też uwagę na inne korzyści płynące z ustawy. - Kluczowym aspektem jest skończenie z odgórnym mówieniem ludziom jak mają mieszkać czy co mają robić. Teraz nadchodzi czas konsultowania i włączania mieszkańców w działania, w cały proces. Oczywiście wiele zależy od chęci samych samorządów, bo czasami można zrobić konsultacje tylko po to, by wypełnić obowiązek ustawowy.
Kolejnym z plusów ustawy jest, zdaniem badaczki, możliwość przeprowadzania bardziej pogłębionych i rzetelnych diagnoz problemów społecznych i potencjałów. - Do tej pory i tak trzeba było analizować rozkład problemów społecznych w gminie, bo wymagała tego ustawa o pomocy społecznej. Te dokumenty były jednak bardzo słabe, bo nikt nie narzucał jak takie diagnozy mają wyglądać. Tymczasem w ustawie o rewitalizacji część diagnostyczna jest opisana bardzo szczegółowo - mówi Przywojska.
I podsumowuje: - Wynikające z ustawy założenia rewitalizacyjne są bardzo dobre. Jeśli chodzi o ich wdrażanie, to można mieć wątpliwości, czy nasze gminy są na takie działania otwarte. Nawet jeśli są, to i tak z oceną skutków rewitalizacji trzeba poczekać przynajmniej kilkanaście lat. Trzeba bowiem pamiętać, że ten proces trwać będzie długo. Licząca ponad 200 stron publikacja Przywojskiej zostanie wydana w kwietniu w ramach „Akademii Samorządowej”. To pierwsza profesjonalna seria wydawnicza poświęcona działalności samorządu terytorialnego. Tematyka poszczególnych publikacji dotyczy zagadnień gospodarczych, społecznych i samorządowego zarządzania publicznego. Autorami publikacji są eksperci – praktycy i naukowcy, m.in. Wydziałów Zarządzania i Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. - Publikacje są skierowane dla różnych jednostek organizacyjnych samorządu. Dlatego seria ma różnorodny charakter i odnosi się zarówno do funkcjonowania całej gminy, jak i poszczególnych działań - dodaje Przywojska, która jest koordynatorką wydawnictwa UŁ.
Ważnymi tematami zajmuje się także inne wydawnictwo łódzkiej uczelni - „Akademia Zarządzania i Finansów”. To seria podręczników i monografii przeznaczona dla nauczycieli akademickich, studentów oraz praktyków - kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla, a także dla właścicieli przedsiębiorstw.
Do tej pory wydano 12 tytułów, w tym m.in. dwa dotyczące analizy fundamentalnej. Ich autorami są doktorzy Artur Sajnóga i Aleksandra Pieloch-Babiarz. - Na rynku wydawniczym istnieje deficyt publikacji, który w sposób kompleksowy opisują rynek w kontekście zarządzanie czy finansów. Dla przykładu o analizie fundamentalnej można odnaleźć fragmenty w różnych książkach, ale bardziej strategicznego i kompleksowego ujęcia brakowało - tłumaczy pomysł na publikacje Sajnóga.
W monografii Sajnógi i Pieloch-Babiarz nie ma wyników badań. Jest za to bardzo wiele teorii i przybliżenia różnego rodzaju analiz (m.in. branży, finansowa, potencjału rynkowego). Wśród wydanych przez „Akademię...” tytułów znajdują się też te opisujące modele biznesu przedsiębiorstw, relacje w organizacji czy też kreowanie i realizację strategii marketingowych przedsiębiorstw.

Tekst zredagowany przez Szymona Bujalskiego na potrzeby publikacji w Gazecie Wyborczej Łódź.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Prestiżowy grant dla chemików

temu

Prof. Grzegorz Mlostoń z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego uzyskał grant badawczy Fundacji im. Aleksandra Humboldta w ramach programu ‘Institutspartnerschaft’. 
Diamentowe granty dla wybitnych studentów WBiOŚ

temu

W tegorocznej edycji konkursu diamentowe granty przyznano łódzkim biologom. Pierwszym z nich jest Patrycja Paciorek prowadząca projekt „ Rola miRNA w toksyczności nanocząstek srebra”, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 147 tyś zł., kolejnym nagrodzonym jest Rafał Szelenberger, który uzyskał dofinansowanie prawie 220 tyś zł na projekt „Płytkowe mikroRNA jako marker predykcyjny Ostrego Zespołu Wieńcowego.”
Jedyna uczelnia w Polsce Centralnej z dwoma grantami w konkursie NCN BEETHOVEN 2

temu

Aż dwa projekty z Uniwersytetu Łódzkiego zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach drugiego konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG).
Projekt e-Czlowiek.pl z dofinansowaniem POPC

temu

Uniwersytet Łódzki zbada zmienność genetyczną Polaków na przestrzeni dziejów. Pracownia Biobank Katedry Biofizyki Molekularnej (Biobank Łódź) UŁ we współpracy z Katedrą Antropologii UŁ uzyskała dofinansowanie projektu pt. "Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl".

Biznesowe oblicze Uniwersytetu Łódzkiego

Uniwersytet Łódzki na coraz większą skalę współpracuje z przedsiębiorcami. Uczelnia stawia na innowacyjność, eksperymenty i wypuszczanie na rynek wyników pracy naukowców.