Kolia w kulturze wielbarskiej. Studia nad jednym elementem stroju kobiecego

Kolia w kulturze wielbarskiej. Studia nad jednym elementem stroju kobiecego

Opublikowany

W pierwszych trzech wiekach naszej ery znaczna część północnej Polski była zajęta przez osadnictwo archeologicznej kultury wielbarskiej, w dużej części utożsamiona z Gotami. Poznanie i rekonstrukcja stroju jej ludności możliwa jest za przyczyną birytualnego chowania zmarłych.

Pochówki inhumacyjne dostarczają ogromną ilość informacji na temat sposobu noszenia ozdób oraz wyglądu stroju. Celem projektu jest zbadanie zmienności, układu oraz wyglądu kolii pozwalające uznać niektóre jej warianty jako cechujące elementy grupy społecznej i wiekowej, ustalenie tzw. stroju regionalnego, przedstawienie ponadregionalnych kontaktów ludności kultury wielbarskiej w ramach północno-i środkowoeuropejskiego Barbaricum oraz dalekosiężnych kontaktów z Imperium Rzymskim.
Badania nad całymi zestawami paciorków odkrywanych w grobach wielbarskich przyczynią się do dokładniejszego wskazania zależności pomiędzy wiekiem, płcią, pozycją społeczną zmarłego a jego stroju. Na podstawie zebranego materiału zostanie stworzona baza danych zawierająca opis każdej kolii. Podobna analiza pasm paciorków z grobów inhumacyjnych z południowej Skandynawii przyniosła zaskakujące efekty.
Ich porównanie z materiałami wielbarskimi przyczynić się będzie do zweryfikowania funkcjonujących hipotez omawiających: genezę tego zjawiska, zróżnicowanie morfologiczne, zmienność w czasie poszczególnych elementów, ośrodki je produkujące, dystrybucja, status społeczny.

Program Narodowego Centrum Nauki - Preludium 10
Wydział Filozoficzno-Historyczny
kierownik projektu - mgr Kinga Żyto

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Jedyna uczelnia w Polsce Centralnej z dwoma grantami w konkursie NCN BEETHOVEN 2

temu

Aż dwa projekty z Uniwersytetu Łódzkiego zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach drugiego konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG).
Naukowcy z zagranicy prowadzą badania na Uniwersytecie Łódzkim

temu

Jednym z nich jest dr Carl Smith z Wielkiej Brytanii, który  otrzymał prestiżowy grant z programu POLONEZ 2 na badania poświęcone ciernikowi.
Polityka bezpieczeństwa Iranu - wymiar wewnętrzny i zewnętrzny

temu

Projekt obejmuje analizę polityki bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu, zarówno w jej wewnętrznym wymiarze, jak i zewnętrznym (w odniesieniu do zagrożeń i wyzwań płynących spoza Iranu).
Projekt e-Czlowiek.pl z dofinansowaniem POPC

temu

Uniwersytet Łódzki zbada zmienność genetyczną Polaków na przestrzeni dziejów. Pracownia Biobank Katedry Biofizyki Molekularnej (Biobank Łódź) UŁ we współpracy z Katedrą Antropologii UŁ uzyskała dofinansowanie projektu pt. "Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl".

Polityka bezpieczeństwa Iranu - wymiar wewnętrzny i zewnętrzny

Projekt obejmuje analizę polityki bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu, zarówno w jej wewnętrznym wymiarze, jak i zewnętrznym (w odniesieniu do zagrożeń i wyzwań płynących spoza Iranu).