Polityka bezpieczeństwa Iranu - wymiar wewnętrzny i zewnętrzny

Polityka bezpieczeństwa Iranu - wymiar wewnętrzny i zewnętrzny

Opublikowany

Projekt obejmuje analizę polityki bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu, zarówno w jej wewnętrznym wymiarze, jak i zewnętrznym (w odniesieniu do zagrożeń i wyzwań płynących spoza Iranu).

Główną hipotezą badawczą jest stwierdzenie, iż czynniki subiektywne, a więc te, na które decydenci Iranu mają wpływ i nad nimi kontrolę (wymiar psychospołeczny) stanowią główny element kształtujący kierunek i charakter polityki bezpieczeństwa Iranu, w tym jej celów i percepcji zagrożeń.
Po drugie przyjmuje się, że jednocześnie obiektywne uwarunkowania, a więc te, na które decydenci Iranu nie mają wpływu (w tym działania potęg takich jak Stany Zjednoczone, ograniczenia gospodarcze) mają istotny wpływ na sytuację wewnętrzną w Iranie. Wpływ ten jest na tyle silny, że zmusza decydentów Iranu do przeanalizowania swojej polityki i wprowadzania zmian pomimo silnego przywiązania do motywacji psychospołecznych, stanowiących istotny filar Islamskiej Republiki Iranu.
Trzecia hipoteza to stwierdzenie, iż Iran, wbrew opiniom wielu komentatorów i naukowców, jest w swej polityce bezpieczeństwa racjonalny. Jednocześnie na tym etapie przyjmuje się, że pierwsza analizowana warstwa („jądro”) to najważniejszy element polityki bezpieczeństwa decydentów Iranu.

Projekt Narodowego Centrum Nauki - Sonata 11
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
kierownik projektu - dr Robert Czulda

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Jedyna uczelnia w Polsce Centralnej z dwoma grantami w konkursie NCN BEETHOVEN 2

temu

Aż dwa projekty z Uniwersytetu Łódzkiego zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach drugiego konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG).
Naukowcy z zagranicy prowadzą badania na Uniwersytecie Łódzkim

temu

Jednym z nich jest dr Carl Smith z Wielkiej Brytanii, który  otrzymał prestiżowy grant z programu POLONEZ 2 na badania poświęcone ciernikowi.
Kolia w kulturze wielbarskiej. Studia nad jednym elementem stroju kobiecego

temu

W pierwszych trzech wiekach naszej ery znaczna część północnej Polski była zajęta przez osadnictwo archeologicznej kultury wielbarskiej, w dużej części utożsamiona z Gotami. Poznanie i rekonstrukcja stroju jej ludności możliwa jest za przyczyną birytualnego chowania zmarłych.
Projekt e-Czlowiek.pl z dofinansowaniem POPC

temu

Uniwersytet Łódzki zbada zmienność genetyczną Polaków na przestrzeni dziejów. Pracownia Biobank Katedry Biofizyki Molekularnej (Biobank Łódź) UŁ we współpracy z Katedrą Antropologii UŁ uzyskała dofinansowanie projektu pt. "Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl".

Naukowcy z zagranicy prowadzą badania na Uniwersytecie Łódzkim

Jednym z nich jest dr Carl Smith z Wielkiej Brytanii, który  otrzymał prestiżowy grant z programu POLONEZ 2 na badania poświęcone ciernikowi.