Naukowcy z zagranicy prowadzą badania na Uniwersytecie Łódzkim

Naukowcy z zagranicy prowadzą badania na Uniwersytecie Łódzkim

Opublikowany

Jednym z nich jest dr Carl Smith z Wielkiej Brytanii, który  otrzymał prestiżowy grant z programu POLONEZ 2 na badania poświęcone ciernikowi.

Dr Smith jest znanym biologiem ewolucyjnym pracującym aktualnie w najstarszym  Uniwersytecie Szkocji tj. University of St. Andrews. Dr Smith będzie prowadził badania na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców. Wybór jednostki naukowej nie jest przypadkowy i wynika z wcześniejszej współpracy dr Carla Smitha z pracownikami Katedry dotyczącymi biologii ewolucyjnej różanki a także ciernika.  Partnerem naukowym projektu w Uniwersytecie Łódzkim jest profesor Mirosław Przybylski.  
Ciernik (Gasterosteus aculeatus) jest niewielką rybą o dużym potencjale badawczym. Jako gatunek modelowy wykorzystywany jest w ekologii i biologii ewolucyjnej do sprawdzania różnych hipotez badawczych sprawdzających działanie doboru naturalnego. Celem badawczym grantu jest wyjaśnienie zmienności morfologicznej tego gatunku. Realizacja projektu wymaga, między innymi, pozyskania próby cierników z różnych siedlisk wodnych Europy. Opisanie ich kształtów ciała oraz aparatu obronnego będzie bazą danych do uzyskania odpowiedzi na postawione w projekcie badawczym pytania. Podstawowym problemem jest sprawdzenie, czy specyficzna kombinacja zmiennych środowiskowych pozwala przewidzieć, który z fenotypów będzie faworyzowany w tych siedliskach oraz czy nietypowe fenotypy są produktem nietypowych siedlisk.
Program POLONEZ, finansowany przez NCN oraz Komisję Europejską w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, jest konkursem adresowanym do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić granty badawcze w polskich jednostkach. Na 319 złożonych w Polsce wniosków konkursowych, tylko 26 zostało zakwalifikowanych do finansowania, w tym zaledwie 6 z zakresu biologii uzyskało pozytywną opinię międzynarodowych ekspertów.
Ciernik

Ciernik

Projekt Ewolucja konwergencji ciernika, będzie realizowany przez 2 lata, w terminie   01.06.2017-31.05.2019 i uzyskał finansowanie w kwocie: 792.196,00 zł.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Jedyna uczelnia w Polsce Centralnej z dwoma grantami w konkursie NCN BEETHOVEN 2

temu

Aż dwa projekty z Uniwersytetu Łódzkiego zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach drugiego konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG).
Polityka bezpieczeństwa Iranu - wymiar wewnętrzny i zewnętrzny

temu

Projekt obejmuje analizę polityki bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu, zarówno w jej wewnętrznym wymiarze, jak i zewnętrznym (w odniesieniu do zagrożeń i wyzwań płynących spoza Iranu).
Kolia w kulturze wielbarskiej. Studia nad jednym elementem stroju kobiecego

temu

W pierwszych trzech wiekach naszej ery znaczna część północnej Polski była zajęta przez osadnictwo archeologicznej kultury wielbarskiej, w dużej części utożsamiona z Gotami. Poznanie i rekonstrukcja stroju jej ludności możliwa jest za przyczyną birytualnego chowania zmarłych.
Projekt e-Czlowiek.pl z dofinansowaniem POPC

temu

Uniwersytet Łódzki zbada zmienność genetyczną Polaków na przestrzeni dziejów. Pracownia Biobank Katedry Biofizyki Molekularnej (Biobank Łódź) UŁ we współpracy z Katedrą Antropologii UŁ uzyskała dofinansowanie projektu pt. "Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl".

Badaczka z UŁ w gronie laureatek programu L’Oréal

Dr Aneta Balcerczyk z Katedry Biofizyki Molekularnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego znalazła się w prestiżowym programie L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemu epigenetycznych mechanizmów regulacji metabolizmu komórek śródbłonka.