Uniwersytet Łódzki szkoli funkcjonariuszy Straży Miejskiej - projekt "Otwarta Łódź"