Historia i obecna rola uczelni wyższych - wykład prof. Krzysztofa Pomiana