40% polskich seniorów bez pomocy - raport SeniorApp z udziałem UŁ