O zbrodniach hitlerowskich w Polsce - wykład Dietera Schenka na UŁ