Europejskie uznanie dla Projektu University Diversity w konkursie The Euprio Awards 2017