Uniwersytet Łódzki pomoże Unii Europejskiej w prowadzeniu polityki z Azją Południowo-Wschodnią
Kopiuj tekst

Uniwersytet Łódzki pomoże Unii Europejskiej w prowadzeniu polityki z Azją Południowo-Wschodnią

Katedra Studiów Azjatyckich WSMiP UŁ została partnerem w międzynarodowym konsorcjum realizującym grant z Programu Ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Projekt Competing Regional Integrations in Southeast Asia (CRISEA) został rozstrzygnięty w czerwcu w konkursie Regional integration in South East Asia and its consequences for Europe.

Konsorcjum tworzy w sumie 13 podmiotów, jego liderem jest Francuska Szkoła Dalekiego Wschodu (Ecole Francaise d’Extreme-Orient, a pozostałymi członkami obok Uniwersytetu Łódzkiego, europejskie i azjatyckie uniwersytety i instytucje badawcze takie jak: Cambridge University, Oslo University, Hamburg University, Wyższy Instytut Nauk Społecznych w Portugalii, Uniwersytet Studiów Orientalnych w Neapolu, Chiang Mai University (Tajlandia), Center for Strategic and International Studies (Indonezja), Malaya University (Filipiny), Mandalay University (Myanmar), Akademia Nauk Społecznych w Wietnamie. Wszystkie jednostki biorące udział w projekcie zajmują się szeroko rozumianą problematyką Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej.
Konsorcjum otrzymało na realizację projektu 2,5 mln EUR, w tym Uniwersytet Łódzki 120 tyś. EURO. Prace badawcze w projekcie rozpoczną się jesienią i potrwają przez kolejnych 36 miesięcy.
Podstawowym problemem badawczym jaki zostanie podjęty w projekcie jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób Azja Południowo-Wschodnia ma się przekształcić w strategiczny region dla Unii Europejskiej? Jakie są zagrożenia, problemy i szanse wynikające ze współpracy z tym dynamicznie rozwijającym się obszarem?
Pozostałe cele badawcze projektu zostały określone bardzo szeroko. Są to zagadnienia związane zarówno z modelami integracji w regionie Azji Południowo-Wschodniej, jak i konsekwencjami jakie wynikają dla Europy w związku z procesami integracyjnymi zachodzącymi w Azji. Uczestnicy konsorcjum wskażą główne tendencje zmian zachodzące w największym ugrupowaniu w regionie – ASEAN, jak również przyjrzą się instytucjom dyplomatycznym w procesie komunikowania się między regionami.
Tym samym wyniki uzyskane w projekcie pomogą Komisji Europejskiej w prowadzeniu unijnej polityki wobec państw regionu Azji Południowo-Wschodniej.
Projekt będzie realizowany w pięciu obszarach badawczych. Pierwszym jest środowisko, drugim - gospodarka, trzecim - państwo, czwartym - tożsamość, piątym - region. Oprócz tego dwie inne grupy będą się zajmować upowszechnianiem wyników badań i zarządzaniem projektem. Katedra Studiów Azjatyckich WSMiP UŁ będzie uczestniczyła w dwóch grupach badawczych: pierwszej – środowisko (The Environment: Securing the Commons) i piątej – region (The Region: ASEAN's Contested Centrality). Profesor Małgorzata Pietrasiak z Uniwersytetu Łódzkiego będzie koordynować wspólnie z profesorem Chayan Vaddhanaphuti z Chiang Mai University prace zespołu środowisko.
Udział w projekcie CRISEA pracowników naukowych Katedry Studiów Azjatyckich nie jest przypadkowy. Katedra zajmuje się szeroko pojętą problematyką Azji Wschodniej, sytuacją wewnętrzną państw regionu Azji Wschodniej, głównie Chin, Japonii, Indii i Wietnamu, ewolucją sytuacji międzynarodowej, procesami integracyjnymi w regionie i gospodarką, relacjami międzyregionalnymi głównie UE-Chiny. Kierownikiem Katedry jest profesor Małgorzata Pietrasiak.
Przystąpienie do projektu CRISEA jest największym jak dotąd sukcesem Katedry Studiów Azjatyckich, ale nie jedynym.
Rok wcześniej Katedra Studiów Azjatyckich i działający w jej ramach -Zakład Azji Wschodniej (kierowany przez profesora Dominika Mierzejewskiego) oraz Ośrodek Spraw Azjatyckich zostały włączone w struktury European Research School Network of Contemporary East Asian Studies (East Asia Net) www.eastasianet.org. Inicjatywa ma charakter dydaktyczny i opiniotwórczy, polega na współpracy jednostek zajmujących się problematyką Azji Wschodniej, w tym wymianie studentów i wykładowców. Rokrocznie zespół organizuje międzynarodowe konferencje Lodz East Asia Meeting (LEAM), które w 2017 r. doczekały się już XIII edycji. Zespół powołał serię wydawniczą Contemporary Asian Studies Series, w skład której, wchodzą wybitni naukowcy z różnych międzynarodowych ośrodków naukowych zajmujący się regionem Azji Wschodniej http://leam.uni.lodz.pl/volumes/.
Dzięki staraniom profesora Mierzejewskiego w strukturach uczelni powołano Ośrodek Studiów Azjatyckich (uniwersytecki think tank) uznany przez konferencję Polish Scientific Network jako innowacja społeczna. Ośrodek prowadzi badania bieżącej polityki z Azji publikując komentarze i comiesięczne monitory, jest zapleczem merytorycznym dla działań uczelni, władz lokalnych i centralnych oraz instytucji otoczenia biznesu. Ponadto dzięki staraniom zespołu powołano Regionalny Ośrodek Debat Międzynarodowych (RODM) przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
Powiązane artykuły
Prestiżowy grant dla chemików

Prof. Grzegorz Mlostoń z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego uzyskał grant badawczy Fundacji im. Aleksandra Humboldta w ramach programu ‘Institutspartnerschaft’. 
Nagroda im. prof. T. Kotarbińskiego. Siła polskiej humanistyki

Przed nami kolejna, czwarta edycja Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Za 10 miesięcy Kapituła Konkursowa ogłosi, kto jest autorem najlepszej pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych w Polsce.
Naukowcy UŁ w międzynarodowym projekcie ochrony betonowych zabytków

Projekt InnovaConcrete (Innovative Materials and Techniques for the Conservation of 20th Century Concrete-based Cultural Heritage) realizowany w ramach programu Horyzont 2020 został przygotowany przez międzynarodowe konsorcjum składające się z reprezentantów 29 instytucji z 11 państw (m.in. University of Cadiz, Technische Universiteit Delft, National Technical University Athens, ICOMOS, DOCOMOMO). Do współpracy zaproszono także przedstawicieli Polski – Halę Stulecia we Wrocławiu oraz Uniwersytet Łódzki. Ze strony czelni odpowiedzialny za współtworzenie projektu jest dr inż. Błażej Ciarkowski z Katedry Historii Sztuki.
Jedyna uczelnia w Polsce Centralnej z dwoma grantami w konkursie NCN BEETHOVEN 2

Aż dwa projekty z Uniwersytetu Łódzkiego zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach drugiego konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG).
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.