Uniwersytet Łódzki pomoże Unii Europejskiej w prowadzeniu polityki z Azją Południowo-Wschodnią