Prestiżowy grant dla humanistów i informatyków z UŁ

Prestiżowy grant dla humanistów i informatyków z UŁ

Opublikowany

Ponad 160 tys. zł otrzyma projekt zgłoszony przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.2. Przedmiotem badań łódzkich naukowców jest Latopis Nowogrodzki - pierwszy, najprawdopodobniej najstarszy istniejący utwór historiograficzny dotyczący terenów Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt przygotowywali wspólnie humaniści i przedstawiciele nauk ścisłych - naukowcy Centrum Ceraneum i Katedry Informatyki UŁ.

W ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.2.dofinansowanie uzyskało w sumie 27 projektów z polskich uniwersytetów i instytucji akademickich. W ocenie ekspertów i recenzentów NPRH wniosek naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego zdobył 98 punktów na 100 możliwych.
Latopis Nowogrodzki jest cennym źródłem historycznym, zawierającym wiele istotnych danych na temat dziejów Rusi i Europy Środkowo-Wschodniej (w tym państwa polskiego) w XI-XIV w. Zespół ma się skupić na starszej redakcji tego zabytku, zachowanym najprawdopodobniej tylko w jednym rękopisie, tzw. odpisie synodalnym z XIII-XIV w., obejmującym wydarzenia z lat 1016-1352.
- Projekt zakłada przekład z języka oryginału, gruntowne opracowanie naukowe oraz publikacje źródła historycznego o fundamentalnym znaczeniu dla światowej humanistyki, dotychczas niepublikowanego w języku polskim. Efektem projektu będzie książka, która ukaże się nakładem polskiego wydawnictwa akademickiego o wysokiej randze naukowej, w ramach serii o charakterze międzynarodowym, a także elektroniczna publikacja w Internecie. Źródło zawiera informacje ważne dla historii Polski. Publikacja będzie użyteczna dla przedstawicieli różnych dyscyplin: historyków, filologów, paleoslawistów, kodykologów, archeologów, historyków sztuki - informuje dr Zofia Brzozowska, szef zespołu badaczy z UŁ.
Warto podkreślić, że jest to pierwszy projekt międzyobszarowy realizowany przez Centrum Ceraneum UŁ - projekt łączący nauki humanistyczne i nauki ścisłe. Oprócz dr Zofii Brzozowskiej z Katedry Filologii Słowiańskiej, w skład grupy badaczy wchodzą bowiem: dr hab. Ivan Petrov z Katedry Filologii Słowiańskiej, dr Bartosz Zieliński z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej i mgr Jan Morawicki z Katedry Filologii Słowiańskiej. Projekt poświęcony Latopisowi Nowogrodzkiemu będzie realizowany w latach 2017-2019.
Tylko w tym roku Centrum Ceraneum UŁ trzymało dofinansowanie dla trzech innych projektów. W swojej sześcioletniej historii, Centrum zrealizowało blisko 20 projektów, których łączne dofinansowanie wynosiło ok. 3 mln zł.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Uniwersytet Łódzki pomoże Unii Europejskiej w prowadzeniu polityki z Azją Południowo-Wschodnią

temu

Katedra Studiów Azjatyckich WSMiP UŁ została partnerem w międzynarodowym konsorcjum realizującym grant z Programu Ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Projekt Competing Regional Integrations in Southeast Asia (CRISEA) został rozstrzygnięty w czerwcu w konkursie Regional integration in South East Asia and its consequences for Europe.
Naukowcy UŁ w międzynarodowym projekcie ochrony betonowych zabytków

temu

Projekt InnovaConcrete (Innovative Materials and Techniques for the Conservation of 20th Century Concrete-based Cultural Heritage) realizowany w ramach programu Horyzont 2020 został przygotowany przez międzynarodowe konsorcjum składające się z reprezentantów 29 instytucji z 11 państw (m.in. University of Cadiz, Technische Universiteit Delft, National Technical University Athens, ICOMOS, DOCOMOMO). Do współpracy zaproszono także przedstawicieli Polski – Halę Stulecia we Wrocławiu oraz Uniwersytet Łódzki. Ze strony czelni odpowiedzialny za współtworzenie projektu jest dr inż. Błażej Ciarkowski z Katedry Historii Sztuki.
Prestiżowy grant dla chemików

temu

Prof. Grzegorz Mlostoń z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego uzyskał grant badawczy Fundacji im. Aleksandra Humboldta w ramach programu ‘Institutspartnerschaft’. 
Centrum Ceraneum Uniwersytetu Łódzkiego. Łączą energię i pokolenia

temu

Nowe pomysły, koncepcje na badania przychodzą na zasadzie kuli śniegowej. Jak mamy jeden projekt, to na jego bazie pojawiają się kolejne, wcześniej nieosiągalne lub niedostrzegalne.

UŁ komentuje: Depresja u mężczyzn

Według WHO (World Health Organization) depresja jest czwartym najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie. Do niedawna, ze względu na słabą znajomość społeczną oraz brak wyraźnych przyczyn zachorowalności czy „złego stanu” chorego, była często lekceważona. Obecnie, coraz bardziej otwarcie mówi się o depresji, walcząc z poczuciem, że jest to coś, czego chory powinien się wstydzić. Jednak, jak się okazuje, czasem pojawiają się problemy z jej rozpoznaniem, bo w przeciwieństwie do innych chorób, depresja może dawać różne objawy.