Prestiżowy grant dla humanistów i informatyków z UŁ

Prestiżowy grant dla humanistów i informatyków z UŁ

Opublikowany

Ponad 160 tys. zł otrzyma projekt zgłoszony przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.2. Przedmiotem badań łódzkich naukowców jest Latopis Nowogrodzki - pierwszy, najprawdopodobniej najstarszy istniejący utwór historiograficzny dotyczący terenów Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt przygotowywali wspólnie humaniści i przedstawiciele nauk ścisłych - naukowcy Centrum Ceraneum i Katedry Informatyki UŁ.

W ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.2.dofinansowanie uzyskało w sumie 27 projektów z polskich uniwersytetów i instytucji akademickich. W ocenie ekspertów i recenzentów NPRH wniosek naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego zdobył 98 punktów na 100 możliwych.
Latopis Nowogrodzki jest cennym źródłem historycznym, zawierającym wiele istotnych danych na temat dziejów Rusi i Europy Środkowo-Wschodniej (w tym państwa polskiego) w XI-XIV w. Zespół ma się skupić na starszej redakcji tego zabytku, zachowanym najprawdopodobniej tylko w jednym rękopisie, tzw. odpisie synodalnym z XIII-XIV w., obejmującym wydarzenia z lat 1016-1352.
- Projekt zakłada przekład z języka oryginału, gruntowne opracowanie naukowe oraz publikacje źródła historycznego o fundamentalnym znaczeniu dla światowej humanistyki, dotychczas niepublikowanego w języku polskim. Efektem projektu będzie książka, która ukaże się nakładem polskiego wydawnictwa akademickiego o wysokiej randze naukowej, w ramach serii o charakterze międzynarodowym, a także elektroniczna publikacja w Internecie. Źródło zawiera informacje ważne dla historii Polski. Publikacja będzie użyteczna dla przedstawicieli różnych dyscyplin: historyków, filologów, paleoslawistów, kodykologów, archeologów, historyków sztuki - informuje dr Zofia Brzozowska, szef zespołu badaczy z UŁ.
Warto podkreślić, że jest to pierwszy projekt międzyobszarowy realizowany przez Centrum Ceraneum UŁ - projekt łączący nauki humanistyczne i nauki ścisłe. Oprócz dr Zofii Brzozowskiej z Katedry Filologii Słowiańskiej, w skład grupy badaczy wchodzą bowiem: dr hab. Ivan Petrov z Katedry Filologii Słowiańskiej, dr Bartosz Zieliński z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej i mgr Jan Morawicki z Katedry Filologii Słowiańskiej. Projekt poświęcony Latopisowi Nowogrodzkiemu będzie realizowany w latach 2017-2019.
Tylko w tym roku Centrum Ceraneum UŁ trzymało dofinansowanie dla trzech innych projektów. W swojej sześcioletniej historii, Centrum zrealizowało blisko 20 projektów, których łączne dofinansowanie wynosiło ok. 3 mln zł.

Kopiuj tekst

Udostępnij

UŁ komentuje: Depresja u mężczyzn

Według WHO (World Health Organization) depresja jest czwartym najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie. Do niedawna, ze względu na słabą znajomość społeczną oraz brak wyraźnych przyczyn zachorowalności czy „złego stanu” chorego, była często lekceważona. Obecnie, coraz bardziej otwarcie mówi się o depresji, walcząc z poczuciem, że jest to coś, czego chory powinien się wstydzić. Jednak, jak się okazuje, czasem pojawiają się problemy z jej rozpoznaniem, bo w przeciwieństwie do innych chorób, depresja może dawać różne objawy.