Strefa zakazów lotu – zagadnienia prawne i lotnicze