Wewnętrzne granty IDUB #UniLodz 2021- 5,5 mln złotych na dobrą naukę