UŁ przyzna tytuł doktora honoris causa profesorowi Josephowi H. H. Weilerowi