Promieniowanie gamma z gwiazd nowych. Odkrycie i prestiżowa publikacja naukowców UŁ