Pierwsze takie badania nad cenzurą w Polsce, zauważone i nagrodzone