Projekt e-Czlowiek.pl z dofinansowaniem POPC

Projekt e-Czlowiek.pl z dofinansowaniem POPC

Opublikowany

Uniwersytet Łódzki zbada zmienność genetyczną Polaków na przestrzeni dziejów. Pracownia Biobank Katedry Biofizyki Molekularnej (Biobank Łódź) UŁ we współpracy z Katedrą Antropologii UŁ uzyskała dofinansowanie projektu pt. "Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl".

Prestiżowy konkurs przeprowadziło Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W skali Polski tylko 5 wniosków uzyskało wymaganą liczbę punktów i uzyskało dofinansowanie. Finansowanie dla projektu Uniwersytetu Łódzkiego wynosi 6.669.971,00 PLN.
Głównym celem projektu jest udostępnienie genetycznych zasobów Biobanku UŁ i Katedry Antropologii UŁ na platformie dostępnej w internecie, w sposób ułatwiający ich ponowne wykorzystanie.
Cenne informacje, będące wynikiem analiz danych uzyskanych przez badaczy z UŁ, zostaną zamieszczone na platformie skierowanej do jednej z największych grup odbiorców – internautów.

Chcemy przyczynić się do wyznaczenia nowych standardów w dziedzinie cyfrowego udostępniania danych naukowych. Planowana jest platforma o charakterze e-muzeum, gdzie kontekst naukowy przeplatać się będzie z treścią o charakterze popularno-naukowym.

mgr inż. Błażej Marciniak

Na platformie przedstawiona zostanie szeroka charakterystyka antropologiczna i genetyczna populacji ludzkich centralnej Polski w okresie od Państwa Piastów do początku XIX wieku. Zaprezentowane zostaną również, przetworzone na potrzeby portalu, dane genetyczne dotyczące współczesnych Polaków, np. w kontekście czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych i częstości występowania osób narażonych na wystąpienie choroby.

Projekt przyczyni się w sposób przełomowy do wzrostu ilości publicznie dostępnych danych – siedem miliardów pól danych na temat ludzkiego genomu (polskiej populacji na próbie 6400 osób) czeka na udostępnienie. Ponadto zbiór zostanie wzbogacony o zasoby Katedry Antropologii. Poznamy blisko 200 genomów Polaków na przestrzeni ośmiuset lat.

mgr inż. Błażej Marciniak

Planowany do realizacji zakres cyfryzacji kolekcji szkieletowej z okresu od XI do początku XIX wieku, pochodzącej z pięciu stanowisk archeologicznych (cmentarzysk) zlokalizowanych w rejonie Brześcia Kujawskiego na Kujawach, obejmie pozyskanie cyfrowego zapisu sekwencji aDNA (ancient DNA - DNA starożytne).

Jak doszło do powstania projektu?

W ostatnich dziesięcioleciach każdego dnia ośrodki naukowo-badawcze generują ogromne ilości danych (big data – wielkie dane) o znacznej wartości naukowej. W Polsce wdrażanie nowych rozwiązań, takich jak porządkowanie i ułatwianie dostępu do danych naukowych w dalszym ciągu jest mało popularną praktyką. Źródłem tego problemu jest, między innymi, brak otwartości kadry naukowo-badawczej na proces ogólnoświatowej cyfryzacji ściśle związany ze specyfiką zawodu i reguł panujących w placówkach badawczych.

mgr inż. Błażej Marciniak

- W erze wielkich danych największym wyzwaniem nie jest samo przeprowadzanie eksperymentów badawczych, lecz możliwość opracowania systemu łatwej wymiany danych i, co najważniejsze, przeprowadzenie właściwej ich analizy. Dane udostępnione na platformie e-Czlowiek.pl będą podstawą dla różnego rodzaju analiz, raportów, pozwolą na zdefiniowanie zagrożeń zdrowotnych i wdrożenie w miejscach, gdzie to konieczne, odpowiednich programów informacyjnych lub profilaktycznych – dodaje Błażej Marciniak.  
Jednostka Biobank Łódź Uniwersytetu Łódzkiego współtworzy Polską Sieć Biobanków.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.