Wyjątkowe studia „Menedżer bezpieczeństwa CBRN” we współpracy z Policją

Wyjątkowe studia „Menedżer bezpieczeństwa CBRN” we współpracy z Policją

Opublikowany

Na Uniwersytecie Łódzkim uruchomiono interdyscyplinarne studia podyplomowe z zakresu CBRN (tematyki zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych oraz związanych z materiałami wybuchowymi), dla kadry kierowniczej instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Jest to rezultat wielopłaszczyznowej, dobrej współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Komendą Główną Policji.

Program jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach międzynarodowego projektu „Support for European Union action in the field of CBRN security managers education” z funduszy Internal Security Fund – POLICE.
W Polsce są to jedyne studia podejmujące tematykę różnego typu zagrożeń; w skali europejskiej podobny kurs realizowany jest tylko we Włoszech.
Program studiów jest prowadzony we współpracy z:
  • Komendą Główna Policji,
  • Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie,
  • Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii,
  • Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii oraz Międzynarodowym Instytutem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ze Słowacji.
W listopadzie br. rozpocznie się pierwsza  edycja studiów dla dwóch grup słuchaczy. Pierwszą grupę stanowić będą funkcjonariusze Polskiej Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz innych instytucji państwowych związanych ze zwalczaniem tego typu zagrożeń. Druga grupa to osoby związane z bezpieczeństwem wewnętrznym pochodzące z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Liczba zgłoszeń w ramach prowadzonej rekrutacji wielokrotnie przekroczyła planowaną liczbę uczestników.
Ukończenie kursu pozwoli uczestnikom uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości potencjalnego zagrożenia oraz schematów postępowania przez osoby odpowiedzialne za koordynowanie działań w środowisku CBRN, co może znacząco ograniczyć straty zarówno w ludności cywilnej jak i wśród osób biorących udział w akcji ratunkowej. Prawidłowe rozpoznanie zagrożenia pozwoli na jego właściwą neutralizację oraz ograniczenie ryzyka jego rozprzestrzenienia poza strefę skażoną.
Część biologiczna studiów zostanie przeprowadzona przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W tej części zaplanowane są bloki tematyczne związane z zagadnieniami z Toksykologii, Mikrobiologii, Genetyki, jak również praktyczne zajęcia z metod detekcji materiału biologicznego. Praktyczne zajęcia zostaną przeprowadzone przez Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii.
Część chemiczna i radiologiczna zostanie przeprowadzona przez Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii. W tej części planowane są bloki tematyczne związane z bojowymi środkami trującymi, toksycznymi środkami przemysłowymi, detekcją toksycznych środków chemicznych, detekcją promieniowania jonizującego oraz dekontaminacją ludzi i sprzętu.
Tematy związane z działaniami sapersko-pirotechnicznymi zostaną przeprowadzone w Międzynarodowym Instytucie Bezpieczeństwa  Zarządzania Kryzysowego na Słowacji.
Procedury antyterrorystyczne, zarządzanie służbami na miejscu zdarzenia CBRN oraz praktyczne ćwiczenia w środowisku ataku terrorystycznego z czynnikiem CBRN zostaną przeprowadzone przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji wraz z ekspertami z Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie będzie odpowiedzialna za zajęcia związane z zarządzaniem kryzysowym, międzynarodowymi aspektami prawnymi dotyczącymi CBRN-E oraz zabezpieczeniem i zbieraniem dowodów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia CBRN-E.
Więcej informacji na temat projektu i studiów podyplomowych można znaleźć na stronie www.secbrnure.uni.lodz.pl.
Kolejnym elementem współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Polską Policją jest projekt CBRN-POL koordynowany przez Uniwersytet Łódzki. Celem projektu jest opracowanie programu szkoleniowego z zakresu zagrożeń CBRN dla oficerów policji (Development of CBRN training programme for police officers ) – program Erasmus+ Strategic Partnership.
Projekt CBRN-POL jest projektem realizowanym przez 36 miesiące przez konsorcjum złożone z Uniwersytetu Łódzkiego – koordynator projektu, Komendę Główną Policji, Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Belgijskiego Centrum Badań Jądrowych (Belgian Nuclear Research Centre – SCK CEN) oraz Centrum Promocji Badań i Rozwoju Technologii Edukacyjnych (Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology).
Informacje na temat programu znajdują się na stronie: www.cbrn-pol.uni.lodz.pl.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

temu

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne to nowy kierunek studiów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. 
Jedyna uczelnia w Polsce Centralnej z dwoma grantami w konkursie NCN BEETHOVEN 2

temu

Aż dwa projekty z Uniwersytetu Łódzkiego zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach drugiego konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG).
Projekt e-Czlowiek.pl z dofinansowaniem POPC

temu

Uniwersytet Łódzki zbada zmienność genetyczną Polaków na przestrzeni dziejów. Pracownia Biobank Katedry Biofizyki Molekularnej (Biobank Łódź) UŁ we współpracy z Katedrą Antropologii UŁ uzyskała dofinansowanie projektu pt. "Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl".
Dobra Nauka: Badania zieleni miejskiej

temu

Czy da się wycenić drzewa i inne rośliny w mieście? Czy pieniądz jest tutaj jedynym i najważniejszym kryterium? Prof. Jakub Kronenberg z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, wspólnie z naukowcami z całego świata, opracowuje najnowocześniejsze metody wyceny zieleni miejskiej, by pomagać w tworzeniu miast, które są bardziej przyjazne mieszkańcom.

Humanista w biznesie - wykład Jerzego Czubaka

Uniwersytet Łódzki zainaugurował rok akademicki 2017/2018. Towarzyszący wydarzeniu wykład ekspercki - „Humanista w biznesie, czyli jak humaniści zmieniają świat” -  wygłosił Jerzy Czubak, Business Group President, Amcor Tobacco Packaging.