Nowy rzecznik prasowy Uniwersytetu Łódzkiego
Nowy rzecznik prasowy Uniwersytetu Łódzkiego

Nowy rzecznik prasowy Uniwersytetu Łódzkiego

Opublikowany

W ostatnim kwartale 2017 r. zapadła decyzja o zmianie na stanowisku rzecznika prasowego Uniwersytetu Łódzkiego. Nowy kierunek uczelnianej komunikacji, zgodny z odświeżonym wizerunkiem UŁ, nadawać będzie Paweł Śpiechowicz.

Paweł Śpiechowicz to były pracownik łódzkiego oddziału Telewizji Polskiej, wieloletni wydawca Łódzkich Wiadomości Dnia oraz dziennikarz specjalizujący się w tematyce z zakresu polityki i społeczeństwa. Przez ostatnie półtora roku pracował w roli koordynatora treści materiałów video, które powstawały na Uniwersytecie Łódzkim. Z wykształcenia historyk, tytuł absolwenta zdobył właśnie na łódzkiej uczelni. Do jego głównych zadań należeć będzie zarządzanie przebudowaną i spójną komunikacją, zgodną z nową tożsamością UŁ.
_20A9444.jpg_20A9397.jpg_20A9519.jpgja_foto.jpg
Zmiany wizerunkowe na UŁ zainicjowała Anna Rolczak, która od kwietnia 2016 roku pełni funkcję Dyrektora Centrum Promocji UŁ. Od 2005 była zawodowo związana z branżą usługową, początkowo w obszarze e-commerce. Specjalizuje się w zakresie strategii marketingowych i komunikacji, projektowania usług i produktów dla firm z branż: medycznej, e-commerce oraz BPO. Od wielu lat związana z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie kształciła się na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Filologicznym. Doświadczenie zawodowe z obszaru komunikacji uzupełniła studiami na poziomie Master na Clark University (Massachusetts) oraz studiami podyplomowymi z obszaru projektowania usług w School of Form.
W tym czasie przeprowadzono pogłębione badania wśród wykładowców, pracowników administracyjnych i studentów UŁ, związane z wizerunkiem uczelni. Na ich podstawie określone zostały nowe komunikacyjne cele strategiczne i powstała odświeżona identyfikacja wizualna. Zmiany objęły również sposoby komunikacji z otoczeniem uczelni, wśród których ważnym elementem stały się treści video.
Wzmocnieniem działań komunikacyjnych zajęła się przyjęta wraz z końcem 2016 roku Agnieszka Woś, która swoje doświadczenie w zakresie public relations i social mediów zdobywała m.in. w Pelion Healthcare Group, Telma Communications Agency i Linkleaders.
Dodatkowo, obszarem promocji nauki zajęła się Honorata Ogieniewska, wieloletni pracownik uczelni o dużym doświadczeniu w obszarze współpracy międzynarodowej. O materiały video ściśle powiązane z badawczymi i naukowymi osiągnięciami kadry Uniwersytetu Łódzkiego dba na co dzień Maciej Fornal, który wcześniej współpracował m.in. z Polsatem, Canal+, BBC.
Zespół komunikacji UŁ konsekwentnie wdraża obrane cele strategiczne, jak również wprowadza zmiany niezbędne dla kreowania wizerunku uczelni nowoczesnej, otwartej i odważnie patrzącej w przyszłość.
Oprócz ww. zadań, Centrum Promocji koordynuje wiele działań z zakresu marketingu, społecznej odpowiedzialności biznesu i organizacji wydarzeń o randze ogólnouniwersyteckiej. Wśród projektów realizowanych przez pracowników CP znajdują się m.in. współpraca z fundacjami i działalność charytatywna, promocja uczelni w szkołach średnich, organizacja zajęć w ramach Uniwersytetu Łódzkiego Dla Dzieci, projektowanie graficzne, relacje z mediami czy wsparcie wewnątrzuczelnianych programów, adresowanych do zdolnych uczniów i ambitnych studentów.
Informacje o tym, co dzieje się na Uniwersytecie Łódzkim w związku z działalnością jego studentów i pracowników, znaleźć można na następujących kanałach informacyjnych:
  • Strona internetowa UŁ: http://www.uni.lodz.pl/
  • Facebook: https://www.facebook.com/uni.lodz/
  • Twitter: https://twitter.com/unilodz
  • Instagram: https://www.instagram.com/uniwersytet_lodzki/
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/15097344/

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Wyjątkowe studia „Menedżer bezpieczeństwa CBRN” we współpracy z Policją

temu

Na Uniwersytecie Łódzkim uruchomiono interdyscyplinarne studia podyplomowe z zakresu CBRN (tematyki zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych oraz związanych z materiałami wybuchowymi), dla kadry kierowniczej instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Jest to rezultat wielopłaszczyznowej, dobrej współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Komendą Główną Policji.
Uniwersytet stawia na VIP-ów

temu

Uniwersytet Łódzki zrzesza i promuje absolwentów, którzy osiągnęli zawodowy sukces. Dzięki programowi Absolwent VIP najlepsi wychowankowie UŁ uczą studentów, jak zdobyć pozycję w biznesie.
UŁ z nagrodą LUMEN

temu

Uniwersytet Łódzki po raz kolejny otrzymał nagrodę LUMEN. To wyróżnienie dla najbardziej profesjonalnie zarządzanych polskich uczelni. Nagroda przyznana została w kategorii specjalnej za projekt „Usłyszeć obraz. Audiodeskrypcja dzieł sztuki w łódzkich muzeach jako czynnik kreujący i kształtujący relacje pomiędzy działalnością naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Łódzkiego a interesariuszami zewnętrznymi (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną, przedstawicielami biznesu)”.
UŁ komentuje: Alkoholizm wysokofunkcjonujący

temu

Zjawisko alkoholizmu wśród osób na wysokich stanowiskach i z najwyższymi dochodami nie jest jeszcze dobrze zbadane. Alkoholizm wysokofunkcjonujący, nazywany też szyderczo „alkoholizmem z klasą”, wydaje się być jednak problemem coraz bardziej szerokim i intensywnym, również w Polsce. O zjawisku opowiada prof. Jan Chodkiewicz z Instytutu Psychologii UŁ.

UŁ komentuje: Alkoholizm wysokofunkcjonujący

Zjawisko alkoholizmu wśród osób na wysokich stanowiskach i z najwyższymi dochodami nie jest jeszcze dobrze zbadane. Alkoholizm wysokofunkcjonujący, nazywany też szyderczo „alkoholizmem z klasą”, wydaje się być jednak problemem coraz bardziej szerokim i intensywnym, również w Polsce. O zjawisku opowiada prof. Jan Chodkiewicz z Instytutu Psychologii UŁ.