Konferencja Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Konferencja Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Opublikowany

W dniu 16 listopada br. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski podpisał w Ministerstwie Rozwoju Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Pod dokumentem podpis złożyli przedstawiciele ponad 22 polskich uczelni spośród 400 polskich szkół wyższych .

W dokumencie zawarte są takie wskazania jak, m.in. upowszechnianie idei równości, kształtowanie społecznych i obywatelskich postaw przyszłych elit sprzyjające budowaniu wspólnoty, poszerzanie programu nauczania o zagadnienia z zakresu etyki, realizowanie projektów wdrażających zasady społecznej odpowiedzialności. Nad treścią Deklaracji pracowała dr Agata Rudnicka - ekspert z Wydziału Zarządzania UŁ.
Podpisanie Deklaracji było kulminacyjnym momentem Konferencji Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu, która odbyła się w dniu 16 listopada br. w Ministerstwie Rozwoju. W czasie konferencji dyskutowano, między innymi, nt. oczekiwań biznesu wobec polskiej nauki, oczekiwań nauki wobec środowiska biznesowego. Podpisanie dokumentu Deklaracji poprzedził panel rektorów społecznie odpowiedzialnych uczelni, w którym brał udział prof. Antoni Różalski.
Podczas konferencji miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Laureatom XII edycji Konkursu Verba Veritatis (autorom najlepszych prac licencjackich, magisterskich i doktorskich o tematyce związanej z etyką biznesu). Do Laureatów trafiła pula nagród w postaci 32 tysięcy złotych, pakiet szkoleniowy od Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Podczas ogłaszania wyników Uniwersytet Łódzki został wywołany dwukrotnie.
I miejsce w kategorii prace doktorskie zdobyła dr Paulina Malaczewska, autorka pracy doktorskiej pt. „Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki”, której promotorem jest dr hab. Władysław Milo. Autorka pracy podkreśliła w rozmowie, że przede wszystkim miała duże trudności w zbieraniu informacji i danych na temat szarej strefy a problematyka może dotyczyć nawet 1/3 polskiej gospodarki. Dr Malaczewska skupiła się w pracy przede wszystkim nad zbadaniem mechanizmów i czynników napędzających szarą strefę.
Powtórnie wywołano Uniwersytet Łódzki do nagrody za systematyczny wkład w rozwój Konkursu - wyróżniono te uczelnie, których studenci zgłosili najwięcej prac we wszystkich edycjach. Tylko 7 uczelni w Polsce otrzymało taki tytuł. Przez 12 lat trwania konkursu UŁ zgłosił w sumie 15 prac.
Konkurs VERBA VERITATIS jest organizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Akademię Leona Koźmińskiego. Jego celem jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego.
Podpisanie przez Uniwersytet Łódzki, jako jednej z pierwszych szkół wyższych w Polsce Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, jest potwierdzeniem ścieżki, którą uczelnia systematycznie kroczy w obszarze CSR, poprzez liczne działania, jak np. Uniwersytet Różnorodny –University –Diversity, akcja „Psia kość”, systematyczna obecność na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, inicjatywy społeczne „Domni-Bezdomni”, kwestowanie na cmentarzach w celu ratowania zabytkowych nagrobków, czy wsparcie instytucjonalne (przedszkole UŁ, liceum, uniwersytety III wieku).

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”

temu

W dniu 26 kwietnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”. Głównym Organizatorem Konferencji jest Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego. Natomiast Współorganizatorami Konferencji są Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego, a także Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie. Partnerem Strategicznym Konferencji jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Złotym Partnerem Konferencji jest Bank Ochrony Środowiska. Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
V. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”

temu

W środę 9 maja 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się piąta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”. Konferencję organizują prof. zw. dr hab. Maria Królikowska-Olczak oraz Marcin Kraśniewski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzkiego. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
Uniwersytet Łódzki na Targach CSR

temu

W tym roku Uniwersytet Łódzki po raz pierwszy wziął udział w Targach CSR w roli wystawcy. Okazją do pojawienia się na najważniejszym w Polsce wydarzeniu poświęconym społecznej odpowiedzialności było upowszechnianie rezultatów dwóch międzynarodowych projektów realizowanych przez naszą uczelnię. Uniwersytet Łódzki był jedynym reprezentantem z grona uczelni wśród prawie 80 wystawców. Obecność na tego typu wydarzeniu związana jest również ze społeczną odpowiedzialnością uczelni i promocją nauki oraz edukacji wyższej w społeczeństwie. Jest to również wypełnienie zobowiązań przyjętych w ramach podpisania w ubiegłym roku Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.
Festiwal Nauki Techniki i Sztuki jest już pełnoletni!

temu

Od 16 do 23 kwietnia na wszystkich Wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach XVIII Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki, będzie można uczestniczyć w kilkuset różnorodnych zajęciach: warsztatach, wykładach i pokazach. Jeśli komuś nie uda się znaleźć czasu w tygodniu, zapraszamy w weekend 21 i 22 kwietnia na rynek Manufaktury, gdzie zorganizowany zostanie w godzinach 10:00-18:00 Festyn Nauki.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.