Konferencja Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Konferencja Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Opublikowany

W dniu 16 listopada br. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski podpisał w Ministerstwie Rozwoju Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Pod dokumentem podpis złożyli przedstawiciele ponad 22 polskich uczelni spośród 400 polskich szkół wyższych .

W dokumencie zawarte są takie wskazania jak, m.in. upowszechnianie idei równości, kształtowanie społecznych i obywatelskich postaw przyszłych elit sprzyjające budowaniu wspólnoty, poszerzanie programu nauczania o zagadnienia z zakresu etyki, realizowanie projektów wdrażających zasady społecznej odpowiedzialności. Nad treścią Deklaracji pracowała dr Agata Rudnicka - ekspert z Wydziału Zarządzania UŁ.
Podpisanie Deklaracji było kulminacyjnym momentem Konferencji Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu, która odbyła się w dniu 16 listopada br. w Ministerstwie Rozwoju. W czasie konferencji dyskutowano, między innymi, nt. oczekiwań biznesu wobec polskiej nauki, oczekiwań nauki wobec środowiska biznesowego. Podpisanie dokumentu Deklaracji poprzedził panel rektorów społecznie odpowiedzialnych uczelni, w którym brał udział prof. Antoni Różalski.
Podczas konferencji miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Laureatom XII edycji Konkursu Verba Veritatis (autorom najlepszych prac licencjackich, magisterskich i doktorskich o tematyce związanej z etyką biznesu). Do Laureatów trafiła pula nagród w postaci 32 tysięcy złotych, pakiet szkoleniowy od Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Podczas ogłaszania wyników Uniwersytet Łódzki został wywołany dwukrotnie.
I miejsce w kategorii prace doktorskie zdobyła dr Paulina Malaczewska, autorka pracy doktorskiej pt. „Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki”, której promotorem jest dr hab. Władysław Milo. Autorka pracy podkreśliła w rozmowie, że przede wszystkim miała duże trudności w zbieraniu informacji i danych na temat szarej strefy a problematyka może dotyczyć nawet 1/3 polskiej gospodarki. Dr Malaczewska skupiła się w pracy przede wszystkim nad zbadaniem mechanizmów i czynników napędzających szarą strefę.
Powtórnie wywołano Uniwersytet Łódzki do nagrody za systematyczny wkład w rozwój Konkursu - wyróżniono te uczelnie, których studenci zgłosili najwięcej prac we wszystkich edycjach. Tylko 7 uczelni w Polsce otrzymało taki tytuł. Przez 12 lat trwania konkursu UŁ zgłosił w sumie 15 prac.
Konkurs VERBA VERITATIS jest organizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Akademię Leona Koźmińskiego. Jego celem jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego.
Podpisanie przez Uniwersytet Łódzki, jako jednej z pierwszych szkół wyższych w Polsce Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, jest potwierdzeniem ścieżki, którą uczelnia systematycznie kroczy w obszarze CSR, poprzez liczne działania, jak np. Uniwersytet Różnorodny –University –Diversity, akcja „Psia kość”, systematyczna obecność na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, inicjatywy społeczne „Domni-Bezdomni”, kwestowanie na cmentarzach w celu ratowania zabytkowych nagrobków, czy wsparcie instytucjonalne (przedszkole UŁ, liceum, uniwersytety III wieku).

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Nagroda im. prof. T. Kotarbińskiego. Siła polskiej humanistyki

temu

Przed nami kolejna, czwarta edycja Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Za 10 miesięcy Kapituła Konkursowa ogłosi, kto jest autorem najlepszej pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych w Polsce.
Uniwersytet Łódzki pomoże Unii Europejskiej w prowadzeniu polityki z Azją Południowo-Wschodnią

temu

Katedra Studiów Azjatyckich WSMiP UŁ została partnerem w międzynarodowym konsorcjum realizującym grant z Programu Ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Projekt Competing Regional Integrations in Southeast Asia (CRISEA) został rozstrzygnięty w czerwcu w konkursie Regional integration in South East Asia and its consequences for Europe.
Naukowcy UŁ w międzynarodowym projekcie ochrony betonowych zabytków

temu

Projekt InnovaConcrete (Innovative Materials and Techniques for the Conservation of 20th Century Concrete-based Cultural Heritage) realizowany w ramach programu Horyzont 2020 został przygotowany przez międzynarodowe konsorcjum składające się z reprezentantów 29 instytucji z 11 państw (m.in. University of Cadiz, Technische Universiteit Delft, National Technical University Athens, ICOMOS, DOCOMOMO). Do współpracy zaproszono także przedstawicieli Polski – Halę Stulecia we Wrocławiu oraz Uniwersytet Łódzki. Ze strony czelni odpowiedzialny za współtworzenie projektu jest dr inż. Błażej Ciarkowski z Katedry Historii Sztuki.
Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

temu

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne to nowy kierunek studiów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. 

Diamentowe granty dla wybitnych studentów WBiOŚ

W tegorocznej edycji konkursu diamentowe granty przyznano łódzkim biologom. Pierwszym z nich jest Patrycja Paciorek prowadząca projekt „ Rola miRNA w toksyczności nanocząstek srebra”, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 147 tyś zł., kolejnym nagrodzonym jest Rafał Szelenberger, który uzyskał dofinansowanie prawie 220 tyś zł na projekt „Płytkowe mikroRNA jako marker predykcyjny Ostrego Zespołu Wieńcowego.”