Konferencja Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Konferencja Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Opublikowany

W dniu 16 listopada br. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski podpisał w Ministerstwie Rozwoju Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Pod dokumentem podpis złożyli przedstawiciele ponad 22 polskich uczelni spośród 400 polskich szkół wyższych .

W dokumencie zawarte są takie wskazania jak, m.in. upowszechnianie idei równości, kształtowanie społecznych i obywatelskich postaw przyszłych elit sprzyjające budowaniu wspólnoty, poszerzanie programu nauczania o zagadnienia z zakresu etyki, realizowanie projektów wdrażających zasady społecznej odpowiedzialności. Nad treścią Deklaracji pracowała dr Agata Rudnicka - ekspert z Wydziału Zarządzania UŁ.
Podpisanie Deklaracji było kulminacyjnym momentem Konferencji Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu, która odbyła się w dniu 16 listopada br. w Ministerstwie Rozwoju. W czasie konferencji dyskutowano, między innymi, nt. oczekiwań biznesu wobec polskiej nauki, oczekiwań nauki wobec środowiska biznesowego. Podpisanie dokumentu Deklaracji poprzedził panel rektorów społecznie odpowiedzialnych uczelni, w którym brał udział prof. Antoni Różalski.
Podczas konferencji miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Laureatom XII edycji Konkursu Verba Veritatis (autorom najlepszych prac licencjackich, magisterskich i doktorskich o tematyce związanej z etyką biznesu). Do Laureatów trafiła pula nagród w postaci 32 tysięcy złotych, pakiet szkoleniowy od Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Podczas ogłaszania wyników Uniwersytet Łódzki został wywołany dwukrotnie.
I miejsce w kategorii prace doktorskie zdobyła dr Paulina Malaczewska, autorka pracy doktorskiej pt. „Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki”, której promotorem jest dr hab. Władysław Milo. Autorka pracy podkreśliła w rozmowie, że przede wszystkim miała duże trudności w zbieraniu informacji i danych na temat szarej strefy a problematyka może dotyczyć nawet 1/3 polskiej gospodarki. Dr Malaczewska skupiła się w pracy przede wszystkim nad zbadaniem mechanizmów i czynników napędzających szarą strefę.
Powtórnie wywołano Uniwersytet Łódzki do nagrody za systematyczny wkład w rozwój Konkursu - wyróżniono te uczelnie, których studenci zgłosili najwięcej prac we wszystkich edycjach. Tylko 7 uczelni w Polsce otrzymało taki tytuł. Przez 12 lat trwania konkursu UŁ zgłosił w sumie 15 prac.
Konkurs VERBA VERITATIS jest organizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Akademię Leona Koźmińskiego. Jego celem jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego.
Podpisanie przez Uniwersytet Łódzki, jako jednej z pierwszych szkół wyższych w Polsce Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, jest potwierdzeniem ścieżki, którą uczelnia systematycznie kroczy w obszarze CSR, poprzez liczne działania, jak np. Uniwersytet Różnorodny –University –Diversity, akcja „Psia kość”, systematyczna obecność na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, inicjatywy społeczne „Domni-Bezdomni”, kwestowanie na cmentarzach w celu ratowania zabytkowych nagrobków, czy wsparcie instytucjonalne (przedszkole UŁ, liceum, uniwersytety III wieku).

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Prestiżowy grant dla humanistów i informatyków z UŁ

temu

Ponad 160 tys. zł otrzyma projekt zgłoszony przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.2. Przedmiotem badań łódzkich naukowców jest Latopis Nowogrodzki - pierwszy, najprawdopodobniej najstarszy istniejący utwór historiograficzny dotyczący terenów Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt przygotowywali wspólnie humaniści i przedstawiciele nauk ścisłych - naukowcy Centrum Ceraneum i Katedry Informatyki UŁ.
Uniwersytet Łódzki pomoże Unii Europejskiej w prowadzeniu polityki z Azją Południowo-Wschodnią

temu

Katedra Studiów Azjatyckich WSMiP UŁ została partnerem w międzynarodowym konsorcjum realizującym grant z Programu Ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Projekt Competing Regional Integrations in Southeast Asia (CRISEA) został rozstrzygnięty w czerwcu w konkursie Regional integration in South East Asia and its consequences for Europe.
Naukowcy UŁ w międzynarodowym projekcie ochrony betonowych zabytków

temu

Projekt InnovaConcrete (Innovative Materials and Techniques for the Conservation of 20th Century Concrete-based Cultural Heritage) realizowany w ramach programu Horyzont 2020 został przygotowany przez międzynarodowe konsorcjum składające się z reprezentantów 29 instytucji z 11 państw (m.in. University of Cadiz, Technische Universiteit Delft, National Technical University Athens, ICOMOS, DOCOMOMO). Do współpracy zaproszono także przedstawicieli Polski – Halę Stulecia we Wrocławiu oraz Uniwersytet Łódzki. Ze strony czelni odpowiedzialny za współtworzenie projektu jest dr inż. Błażej Ciarkowski z Katedry Historii Sztuki.
Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

temu

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne to nowy kierunek studiów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. 

Diamentowe granty dla wybitnych studentów WBiOŚ

W tegorocznej edycji konkursu diamentowe granty przyznano łódzkim biologom. Pierwszym z nich jest Patrycja Paciorek prowadząca projekt „ Rola miRNA w toksyczności nanocząstek srebra”, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 147 tyś zł., kolejnym nagrodzonym jest Rafał Szelenberger, który uzyskał dofinansowanie prawie 220 tyś zł na projekt „Płytkowe mikroRNA jako marker predykcyjny Ostrego Zespołu Wieńcowego.”