"Nekroperformans..." z Nagrodą im. Kotarbińskiego

"Nekroperformans..." z Nagrodą im. Kotarbińskiego

Opublikowany

Nagroda III edycji Konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Tadeusza Kotarbińskiego uhonorowała dzieło "Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny" autorstwa Doroty Sajewskiej. Wyróżnienie za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych, w wysokości 50 000 zł, wręczono 26 listopada br. w trakcie gali w Filharmonii Łódzkiej.

W tegorocznym Konkursie zgłoszono łącznie 56 prac, z których Kapituła nominowała do Nagrody pięć. Oprócz zwycięskiego dzieła, o wyróżnienie  ubiegały się również książki: Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne. Tom I i II Andrzeja Bogusławskiego i Ewy Drzazgowskiej, Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej Adama Kirpszy, Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku) Joanny Nalewajko-Kulikov, Atanazy Raczyński (1788-1874). Biografia Michała Mencfela.

Prace, które w tym roku wpłynęły na nasz konkurs, są dowodem znakomitej kondycji polskiej humanistyki, obrazują jej otwartość, oryginalność, nietuzinkową tematykę badań i formę prezentacji ich wyników. Ogromnie cieszymy się, że udało nam się w ciągu tych trzech lat pokazać, że polscy humaniści w niczym nie ustępują swym kolegom z zagranicy, że polska humanistyka jest częścią światowego dorobku.

prof. Antoni Różalski, rektor UŁ

"Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny", czyli zwycięska praca została wydana przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, a zgłoszona przez Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
W recenzji dzieła, przygotowanej przez Kapitułę, czytamy: „Niektóre ustalenia i fakty, a także materiały ilustracyjne podane przez autorkę są wstrząsające, lecz nie o epatowanie czytelnika tu chodzi, a ukazanie wszystkich przemilczanych lub wypieranych aspektów traumy wojennej. Jednocześnie Dorota Sajewska znakomicie problematyzuje analizowany materiał: ukazuje „teatr” Wielkiej Wojny jako theatrum mundi, rewaloryzuje tradycję romantyczną, stawia fundamentalne pytania z zakresu historiozofii, estetyki i etyki, zmusza do przemyślenia powszechnie funkcjonującej wiedzy historycznej. A przy tym unika ideologizacji i moralizatorstwa, choć jej narracja – pozbawiona retorycznego zdobnictwa – jest empatyczna i sugestywna.”

Mam głębokie poczucie, że sztuka uczy nas zwracania uwagi na ludzi i obserwacji ludzi, uczy nas również empatii. W pracy humanisty jest to niezwykle istotne. Ta nagroda to jest ogromne zobowiązanie przed moim kolejnym tekstem.

Dorota Sajewski, laureatka

Niedzielny wieczór zgromadził na uroczystej gali w Filharmonii Łódzkiej świat nauki: nominowanych i Laureatkę poprzedniej edycji Konkursu (dr Ewę Kołodziejczyk), tegorocznych nominowanych, przedstawicieli szkół wyższych w Polsce, władze lokalne, przedstawicieli instytucji i biznesu, absolwentów VIP Uniwersytetu Łódzkiego, sympatyków uczelni, media. Galę uświetnił koncert solowy Leszka Możdżera.
Uniwersytet Łódzki ustanowił Nagrodę w 2015 roku. Ma ona podkreślić znaczenie badań humanistycznych w nauce, a także nieocenioną rolę humanistyki w kształtowaniu ludzkiej myśli, w życiu każdego człowieka i rozwoju społeczeństwa. Jest to jedyne tego rodzaju wyróżnienie uniwersyteckie o randze ogólnopolskiej.
Patronem nagrody jest prof. Tadeusz Kotarbiński - wybitny uczony, humanista, filozof, znakomity nauczyciel, człowiek głębokiej refleksji i szerokiego spojrzenia na historię ludzkiej myśli i jej wpływ na losy społeczeństw. Prof. Kotarbiński był pierwszym rektorem UŁ. Ukształtował model pracy naukowej łódzkich uczonych, który przez kolejne dziesięciolecia jest punktem odniesienia dla całej wspólnoty największej szkoły wyższej Polski Centralnej. Zgromadził wokół siebie grono wybitnych nauczycieli, wykształcił znakomitych naukowców. Odegrał niezwykłą rolę w rozsławianiu polskiej myśli w świecie.
_20A4374.jpg

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
UŁ z nagrodą LUMEN

temu

Uniwersytet Łódzki po raz kolejny otrzymał nagrodę LUMEN. To wyróżnienie dla najbardziej profesjonalnie zarządzanych polskich uczelni. Nagroda przyznana została w kategorii specjalnej za projekt „Usłyszeć obraz. Audiodeskrypcja dzieł sztuki w łódzkich muzeach jako czynnik kreujący i kształtujący relacje pomiędzy działalnością naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Łódzkiego a interesariuszami zewnętrznymi (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną, przedstawicielami biznesu)”.
Humanista w biznesie - wykład Jerzego Czubaka

temu

Uniwersytet Łódzki zainaugurował rok akademicki 2017/2018. Towarzyszący wydarzeniu wykład ekspercki - „Humanista w biznesie, czyli jak humaniści zmieniają świat” -  wygłosił Jerzy Czubak, Business Group President, Amcor Tobacco Packaging.
Prestiżowy grant dla humanistów i informatyków z UŁ

temu

Ponad 160 tys. zł otrzyma projekt zgłoszony przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.2. Przedmiotem badań łódzkich naukowców jest Latopis Nowogrodzki - pierwszy, najprawdopodobniej najstarszy istniejący utwór historiograficzny dotyczący terenów Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt przygotowywali wspólnie humaniści i przedstawiciele nauk ścisłych - naukowcy Centrum Ceraneum i Katedry Informatyki UŁ.
Europejskie uznanie dla Projektu University Diversity w konkursie The Euprio Awards 2017

temu

Projekt Uniwersytetu Łódzkiego „University Diversity – Uniwersytet Różnorodny” zajął III miejsce w konkursie na najlepszy uczelniany pomysł marketingowy. Nagroda wręczana jest przez Stowarzyszenie Pracowników Public Relations i Komunikacji Uniwersytetów Europejskich EUPRIO (The Association “European Universities Public Relations and Information Officers”).

Prestiżowy grant dla chemików

Prof. Grzegorz Mlostoń z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego uzyskał grant badawczy Fundacji im. Aleksandra Humboldta w ramach programu ‘Institutspartnerschaft’.