Prestiżowy grant dla chemików
Kopiuj tekst

Prestiżowy grant dla chemików

Prof. Grzegorz Mlostoń z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego uzyskał grant badawczy Fundacji im. Aleksandra Humboldta w ramach programu ‘Institutspartnerschaft’. 

Przed kilkoma dniami ogłoszono wyniki najnowszego konkursu, w którym przyznano finansowanie dla projektu ‘Ferrocenyl Functionalized Thioketones as Versatile Building Blocks for Coordination, Organic, and Bioorganometallic Chemistry’, złożonego przez prof. Grzegorz Mlostonia (Wydział Chemii UŁ) i prof. Wolfganga Weiganda z Uniwersytetu F. Schillera w Jenie (Institute of Inorganic & Analytical Chemistry). Projekt będzie realizowany w obydwu zespołach, w latach 2018-2020. Przewiduje on nie tylko prowadzenie wspólnych badań, lecz także organizację seminariów i konferencji naukowych służących wymianie doświadczeń i przygotowaniu wspólnych publikacji.
Aktualny projekt jest wynikiem wieloletniej współpracy prof. Mlostonia z prof. W. Weigandem. Przygotowania do złożenia projektu trwały od kilku lat i zostały poprzedzone przyznanym w 2013 roku Grantem Maestro w Narodowym Centrum Nauki (prof. W. Weignad jest w projekcie Maestro wykonawcą zagranicznym).
Prof. Grzegorz Mlostoń, jako stypendysta Fundacji im. Aleksandra Humboldta odbywał w latach 1983-1985 staż podoktorski w Uniwersytecie im. Ludwika Maksymiliana w Monachium. Znana Fundacja im. Aleksandra Humboldta, działająca na terenie Niemiec od roku 1953, oferuje dla swoich byłych stypendystów, specjalny program zatytułowany ‘Institutspartnerschaft’ (Partnerstwo instytutów). Polega on na finansowaniu wspólnych projektów badawczych przygotowanych przez byłego stypendystę Fundacji pracującego poza terenem Niemiec oraz współpracującego z nim naukowca pracującego w Niemczech.
O projekcie: Związki pochodne ferrocenu posiadają szczególne znaczenie w naukach chemicznych. Wykrycie ferrocenu w połowie XX wieku jako trwałego związku organometalicznego, zawierającego w swoim składzie jon żelaza Fe+2 zrewolucjonizowało nie tylko teorię budowy związków organicznych, w szczególności tzw. związków aromatycznych, lecz jednocześnie otworzyło możliwości jego dalszego, praktycznego wykorzystania. Okazało się bowiem, że związki organiczne zawierające fragment ferrocenylowy wykazują wiele unikatowych właściwości umożliwiających ich wykorzystanie w takich obszarach techniki jak optoelektronika, nowe źródła energii, nowe sensory, substancje ciekłokrystaliczne, polimery o nieznanych dotychczas cechach użytkowych, a także katalizatory wielu ‘trudnych’ reakcji chemicznych, włączając w to, w pierwszej kolejności, reakcje asymetryczne. Pochodne ferrocenu znajdują coraz szersze zastosowanie do wytwarzania nowych nano-materiałów intensywnie badanych w zakresie możliwych zastosowań medycznych (tzw. nanomedycyna). Dużą uwagę zwracają obecnie tetrapodstawione pochodne etylenu, zawierające ugrupowanie ferrocenylowe, znane jako tzw. ‘rodzina ferricifenów’. Stanowią one unikatowe związki organometaliczne, stosowane jako obiecujące leki przeciwnowotworowe.
W ramach pozyskanego projektu, obydwa zespoły zwrócą szczególną uwagę na możliwości wykorzystania tioketonów oraz mało poznanych tiochalkonów, funkcjonalizowanych grupą ferrocenylową do syntez nowych, tetrapodstawionych etylenów oraz nieznanych dotychczas heterocykli siarkowych o potencjalnych właściwościach użytkowych, np. w chemii materiałowej lub medycznej.
Tekst źródłowy: prof. Mlostoń, WCH
Powiązane artykuły
Uniwersytet Łódzki pomoże Unii Europejskiej w prowadzeniu polityki z Azją Południowo-Wschodnią

Katedra Studiów Azjatyckich WSMiP UŁ została partnerem w międzynarodowym konsorcjum realizującym grant z Programu Ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Projekt Competing Regional Integrations in Southeast Asia (CRISEA) został rozstrzygnięty w czerwcu w konkursie Regional integration in South East Asia and its consequences for Europe.
Jedyna uczelnia w Polsce Centralnej z dwoma grantami w konkursie NCN BEETHOVEN 2

Aż dwa projekty z Uniwersytetu Łódzkiego zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach drugiego konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG).
Projekt e-Czlowiek.pl z dofinansowaniem POPC

Uniwersytet Łódzki zbada zmienność genetyczną Polaków na przestrzeni dziejów. Pracownia Biobank Katedry Biofizyki Molekularnej (Biobank Łódź) UŁ we współpracy z Katedrą Antropologii UŁ uzyskała dofinansowanie projektu pt. "Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl".
Prestiżowy grant dla humanistów i informatyków z UŁ

Ponad 160 tys. zł otrzyma projekt zgłoszony przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.2. Przedmiotem badań łódzkich naukowców jest Latopis Nowogrodzki - pierwszy, najprawdopodobniej najstarszy istniejący utwór historiograficzny dotyczący terenów Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt przygotowywali wspólnie humaniści i przedstawiciele nauk ścisłych - naukowcy Centrum Ceraneum i Katedry Informatyki UŁ.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.