Dobra Nauka: Jak wybierać sędziów konstytucyjnych?

Dobra Nauka: Jak wybierać sędziów konstytucyjnych?

Opublikowany

Dobra Nauka

Dobra Nauka

Wybór sędziów konstytucyjnych to temat, którym niedawno żyła duża część polskiego społeczeństwa. Z pewnością miało to jeden pozytywny skutek – więcej osób zaczęło zwracać uwagę na to, jak wygląda system prawny w naszym kraju.  Tematem wyboru sędziów konstytucyjnych zajęli się również prawnicy z Uniwersytetu Łódzkiego. Ich badania dofinansowało Narodowe Centrum Nauki.  Do zagadnienia podeszli przekrojowo, czego dowodem są obszerne badania które znaleźć można m.in. tutaj: http://www.inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/Konferencja_materialy_13.01.2017_v_5.pdf

O wynikach i wnioskach opowiadają pomysłodawcy i członkowie międzyuczelnianego zespołu naukowego– dr Anna Chmielarz-Grochal i dr Jarosław Sułkowski z UŁ.  Badania zostały przeprowadzone w państwach, w których kontrola konstytucyjności prawa powierzona jest specjalnie wyodrębnionemu w strukturze organów państwa sądowi konstytucyjnemu.  W związku z powyższym projekt dotyczy pierwszych europejskich sądów konstytucyjnych (Czechy, Austria). Druga grupa obejmuje kraje, w których sądownictwo konstytucyjne stanowiło odpowiedź ustrojodawcy na doświadczenia totalitarne (Hiszpania, Włochy, Niemcy). Trzecia grupa państw objętych projektem to kraje bloku postkomunistycznego (Słowacja, Węgry, Polska, Litwa i Rosja).

Poza tym przedmiotem badań były regulacje dotyczące wyborów sędziów sądów konstytucyjnych państw bałkańskich (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Słowenia). Dopełnieniem analiz było omówienie rozwiązań francuskich, z uwzględnieniem rosnącej roli Rady Konstytucyjnej jako sądu konstytucyjnego.

Zespół grantowy:  
1) prof. dr hab. Dariusz Górecki (UŁ) – kierownik projektu  
2) dr Anna Chmielarz-Grochal (UŁ) – pomysłodawca projektu  
3) dr Anna Michalak (UŁ) – pomysłodawca projektu  
4) dr Jarosław Sułkowski (UŁ) – pomysłodawca projektu  
5) prof. dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska (INP PAN)  
6) prof. dr Timea Drinoczi (Uniwersytet Pecs)  
7) dr hab. Konrad Składowski (UŁ)  
8) dr Piotr Chybalski (Kancelaria Sejmu)  
9) dr Marcin Stębelski (UW)  
10) Patrycja Wrocławska (NIK)

Udostępnij

Powiązane artykuły
Etos naukowy w dobie nauki postakademickiej - prof. Anna Lewicka-Strzałecka

temu

Co powstało z połączenia nauki akademickiej i nauki przemysłowej i czy efekt oznacza koniec humanistyki? Jakie wyzwania czekają naukę i z jakimi problemami będzie sobie ona musiała poradzić? O tym mówi prof. Anna Lewicka-Strzałecka z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. 
Personalizowane zabawki dla dzieci z autyzmem

temu

Grupa studentów kilku wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego związanych z organizacją Enactus działającą na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ realizuje kompleksowy projekt Bluekids o charakterze społecznym.
Doktorat o Holokauście pisany w Izraelu 

temu

Artur Kołodziejczyk jest jednym z najlepiej zapowiadających się młodych naukowców Uniwersytetu Łódzkiego. Stara się zrozumieć w jaki sposób Holokaust wpłynął na powojenne myślenie o Bogu i człowieku w ujęciu dwóch żydowskich myślicieli: Hannah Arendt i Hansa Jonasa. Prowadzi też wykłady dla izraelskich studentów. 
Jakie informacje się "sprzedają"? - Wydawnictwo UŁ o nowej książce

temu

"Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze" - to książka o czymś więcej niż tylko o tym, jak technologia zmienia kulturę. Rozwój komunikacji sieciowej, zwłaszcza w połączeniu z praktykami kultury uczestnictwa, oferuje szereg nowych zasobów oraz ułatwia interwencje różnym grupom, które od dawna walczyły, aby ich głos został usłyszany.

Dzień Babci, Dzień Dziadka

Doceniajmy moc wychowawczego wsparcia babć i dziadków„W fabryce bajek mojej fantazji wyobrażam sobie, że gdybym miał dziadka, byłby stary, mądry i naprawdę wspaniały. Trochę filozof, a trochę czarodziej, ktoś w rodzaju szamana”      (Robert Fulghum)Prawdopodobnie od 1964