Dobra Nauka: Jak wybierać sędziów konstytucyjnych?

Dobra Nauka: Jak wybierać sędziów konstytucyjnych?

Opublikowany

Dobra Nauka

Dobra Nauka

Wybór sędziów konstytucyjnych to temat, którym niedawno żyła duża część polskiego społeczeństwa. Z pewnością miało to jeden pozytywny skutek – więcej osób zaczęło zwracać uwagę na to, jak wygląda system prawny w naszym kraju.  Tematem wyboru sędziów konstytucyjnych zajęli się również prawnicy z Uniwersytetu Łódzkiego. Ich badania dofinansowało Narodowe Centrum Nauki.  Do zagadnienia podeszli przekrojowo, czego dowodem są obszerne badania które znaleźć można m.in. tutaj: http://www.inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/Konferencja_materialy_13.01.2017_v_5.pdf

O wynikach i wnioskach opowiadają pomysłodawcy i członkowie międzyuczelnianego zespołu naukowego– dr Anna Chmielarz-Grochal i dr Jarosław Sułkowski z UŁ.  Badania zostały przeprowadzone w państwach, w których kontrola konstytucyjności prawa powierzona jest specjalnie wyodrębnionemu w strukturze organów państwa sądowi konstytucyjnemu.  W związku z powyższym projekt dotyczy pierwszych europejskich sądów konstytucyjnych (Czechy, Austria). Druga grupa obejmuje kraje, w których sądownictwo konstytucyjne stanowiło odpowiedź ustrojodawcy na doświadczenia totalitarne (Hiszpania, Włochy, Niemcy). Trzecia grupa państw objętych projektem to kraje bloku postkomunistycznego (Słowacja, Węgry, Polska, Litwa i Rosja).

Poza tym przedmiotem badań były regulacje dotyczące wyborów sędziów sądów konstytucyjnych państw bałkańskich (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Słowenia). Dopełnieniem analiz było omówienie rozwiązań francuskich, z uwzględnieniem rosnącej roli Rady Konstytucyjnej jako sądu konstytucyjnego.

Zespół grantowy:  
1) prof. dr hab. Dariusz Górecki (UŁ) – kierownik projektu  
2) dr Anna Chmielarz-Grochal (UŁ) – pomysłodawca projektu  
3) dr Anna Michalak (UŁ) – pomysłodawca projektu  
4) dr Jarosław Sułkowski (UŁ) – pomysłodawca projektu  
5) prof. dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska (INP PAN)  
6) prof. dr Timea Drinoczi (Uniwersytet Pecs)  
7) dr hab. Konrad Składowski (UŁ)  
8) dr Piotr Chybalski (Kancelaria Sejmu)  
9) dr Marcin Stębelski (UW)  
10) Patrycja Wrocławska (NIK)

Udostępnij

Powiązane artykuły
Zrozumieć edukację przed 1918 rokiem

temu

Pedagodzy z Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego kierują wyjątkowym projektem, przygotowanym z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt „Edukacja, oświata i wychowanie w kształtowaniu polskiej nowoczesności i niepodległości w latach 1905-1918” uzyskał dofinansowanie jako jeden z dziesięciu w Polsce w konkursie MNiSW „Szlakami Polski Niepodległej”. Tym samym, zdystansował 45 innych, które nie uzyskały finansowania.  
Dobra nauka: Jak zapobiegać kryzysom finansowym?

temu

Na to pytanie spróbuje odpowiedzieć dr Mariusz Górajski z Katedry Ekonometrii Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Z wielkimi kryzysami finansowymi, które zagrażają gospodarkom narodowym dr Górajski zmierzy się w projekcie „Odporne i wrażliwe na ryzyko optymalne reguły polityki makroekonomicznej w modelach z niepewnością parametrów”.
Dobra Nauka: Łódzcy naukowcy zbadają średniowieczną literaturę Słowian

temu

Zespół językoznawców, literaturoznawców i historyków  z kilku jednostek Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z naukowcami z zagranicy, zbada „Literaturę polemiczną Słowian prawosławnych w średniowieczu”. Badania zostaną wykonane dzięki grantowi NCN Harmonia.
Dobra nauka: Proza staroangielska bez tajemnic

temu

Naukowcy z Wydziału Filologicznego UŁ pod kierownictwem dr Anny Cichosz zbadają staroangielskie teksty pisane prozą pod kątem składni (czyli struktury zdań) oraz różnic frazeologicznych (powtarzalnych połączeń międzywyrazowych).

Dzień Babci, Dzień Dziadka

Doceniajmy moc wychowawczego wsparcia babć i dziadków„W fabryce bajek mojej fantazji wyobrażam sobie, że gdybym miał dziadka, byłby stary, mądry i naprawdę wspaniały. Trochę filozof, a trochę czarodziej, ktoś w rodzaju szamana”      (Robert Fulghum)Prawdopodobnie od 1964