Dobra Nauka: Jak wybierać sędziów konstytucyjnych?

Dobra Nauka: Jak wybierać sędziów konstytucyjnych?

Opublikowany

Dobra Nauka

Dobra Nauka

Wybór sędziów konstytucyjnych to temat, którym niedawno żyła duża część polskiego społeczeństwa. Z pewnością miało to jeden pozytywny skutek – więcej osób zaczęło zwracać uwagę na to, jak wygląda system prawny w naszym kraju.  Tematem wyboru sędziów konstytucyjnych zajęli się również prawnicy z Uniwersytetu Łódzkiego. Ich badania dofinansowało Narodowe Centrum Nauki.  Do zagadnienia podeszli przekrojowo, czego dowodem są obszerne badania które znaleźć można m.in. tutaj: http://www.inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/Konferencja_materialy_13.01.2017_v_5.pdf

O wynikach i wnioskach opowiadają pomysłodawcy i członkowie międzyuczelnianego zespołu naukowego– dr Anna Chmielarz-Grochal i dr Jarosław Sułkowski z UŁ.  Badania zostały przeprowadzone w państwach, w których kontrola konstytucyjności prawa powierzona jest specjalnie wyodrębnionemu w strukturze organów państwa sądowi konstytucyjnemu.  W związku z powyższym projekt dotyczy pierwszych europejskich sądów konstytucyjnych (Czechy, Austria). Druga grupa obejmuje kraje, w których sądownictwo konstytucyjne stanowiło odpowiedź ustrojodawcy na doświadczenia totalitarne (Hiszpania, Włochy, Niemcy). Trzecia grupa państw objętych projektem to kraje bloku postkomunistycznego (Słowacja, Węgry, Polska, Litwa i Rosja).

Poza tym przedmiotem badań były regulacje dotyczące wyborów sędziów sądów konstytucyjnych państw bałkańskich (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Słowenia). Dopełnieniem analiz było omówienie rozwiązań francuskich, z uwzględnieniem rosnącej roli Rady Konstytucyjnej jako sądu konstytucyjnego.

Zespół grantowy:  
1) prof. dr hab. Dariusz Górecki (UŁ) – kierownik projektu  
2) dr Anna Chmielarz-Grochal (UŁ) – pomysłodawca projektu  
3) dr Anna Michalak (UŁ) – pomysłodawca projektu  
4) dr Jarosław Sułkowski (UŁ) – pomysłodawca projektu  
5) prof. dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska (INP PAN)  
6) prof. dr Timea Drinoczi (Uniwersytet Pecs)  
7) dr hab. Konrad Składowski (UŁ)  
8) dr Piotr Chybalski (Kancelaria Sejmu)  
9) dr Marcin Stębelski (UW)  
10) Patrycja Wrocławska (NIK)

Udostępnij