#UniversityDiversity

#UniversityDiversity

Opublikowany

Uniwersytet Łódzki jest uczelnią tolerancyjną, nowoczesną, odpowiedzialną, zaangażowaną, walczącą z dyskryminacją oraz integrującą międzykulturowo i pokoleniowo. Wszystkie działania uczelni, które wpisują się w tę charakterystykę, zostały zebrane w jeden uniwersalny projekt - University Diversity, czyli Uniwersytet Różnorodny.

University Diversity to rozmaite przedsięwzięcia odbywające się w ciągu całego roku, mające na celu:
 • podniesienie wśród studentów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego świadomości bycia częścią międzykulturowej społeczności i ich własnej roli  jako obywateli świata,
 • uczenie społeczności akademickiej, jak i mieszkańców Łodzi postawy szacunku dla różnorodności i komunikacji międzykulturowej,
 • integrację całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego,
 • przygotowanie do podjęcia działań, aby uczynić świat bardziej sprawiedliwym i zrównoważonym miejscem do życia.
Tym samym Uniwersytet Łódzki wpisuje się  w idee przyświecające „Edukacji Globalnej” i działania podejmowane przez Centrum Północ-Południe działające przy Radzie Europy.

Na korytarzach Uniwersytetu Łódzkiego można usłyszeć wiele języków. Studenci Uniwersytetu Łódzkiego pochodzą z różnych krajów i mają odmienne odcienie skóry. Wspólnie tworzą zróżnicowaną społeczność wielokulturową i wielopokoleniową, która z dumą wpisuje się w najlepsze tradycje Polski i Łodzi.

32740945724_f0d5694a9a_k.jpg
Wśród inicjatyw podejmowanych w ramach University Diversity można wyróżnić:
 • International Cook Book Uniwersytetu Łódzkiego - Studenci zagraniczni UŁ zostali zaproszeni do podzielenia się przepisami na tradycyjne dania charakterystyczne dla pory wiosennej, w ich rodzimych krajach. Finałem przedsięwzięcia było wspólne gotowanie w profesjonalnym studio kucharskim oraz książka z międzynarodowymi receptami kulinarnymi.
 • Gość na Gwiazdkę - Studenci i pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego zapraszali do swoich domów studentów zagranicznych UŁ, aby wspólnie spędzić jeden ze świątecznych dni. Była to wspaniała okazja do zaprezentowania polskich obyczajów, a także do zapoznania się z obrzędowością innych państw.
 • Żywa biblioteka - Studenci zagraniczni UŁ, zaproszeni do łódzkiego liceum, odpowiadali na pytania uczniów m.in. na temat tolerancji, uprzedzeń i stereotypów.
 • MAGIS 2016 – Uniwersytet Łódzki przyjął w mury uczelni (kampus: akademiki, stadion AZS) kilkutysięczną grupę młodzieży z wielu krajów świata, uczestniczącą w MAGIS 2016, wydarzeniu poprzedzającym Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.
 • Cykliczne spotkania informacyjne, integracyjne, kulturalne organizowane samodzielnie przez Uniwersytet Łódzki lub przy udziale instytucji zewnętrznych, takie jak, m.in.:
 1. Pisanki w Wieży Babel
 2. Koncert Talentów
 3. Latin American Day
 4. ISO Integration Day
 5. Hugs with Flags (Kolorowa Tolerancja)
38858968562_08dad7a240_k.jpg
Wystawa posterów University Diversity
Na Uniwersytecie Łódzkim uczy się ponad 2 tys. studentów z zagranicy, którzy  reprezentują ok. 95 narodowości z całego świata. Do realizacji projektu wybrano 37 osób z 29 krajów, w tym dwoje Polaków. Przeprowadzono z nimi krótkie wywiady na temat państw, z których pochodzą oraz ich pobytu w Łodzi i zaproszono na sesję zdjęciową. Efektem prac jest wystawa posterów z wizerunkami studentów, która spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem i jest eksponowana nieprzerwanie od kilku miesięcy w przestrzeni miejskiej (w tym w Manufakturze i Urzędzie Miasta).
SmartUni
SmartUni to interaktywny przewodnik ułatwiający zdobywanie informacji o uczelni, wzbogacony o informacje z życia studenckiego i wiadomości o mieście. Powstał on z myślą o wszystkich zagranicznych studentach i kandydatach na studia w UŁ. Aplikacja korzysta z map internetowych oraz technologii Beacon. SmartUni zostało ogłoszone najlepszą aplikacją uniwersytecką w Europie w 2015 roku.
Studenci Uniwersytetu Łódzkiego z zagranicy
Na Uniwersytecie Łódzkim studiuje ponad 2000 studentów z zagranicy. Wśród nich:
 • prawie 600 przyjechało w ramach programu Erasmus+ (najwięcej z Turcji oraz Hiszpanii)
 • ponad 1000 studiuje na pełnym cyklu kształcenia
 • ponad 400 przyjechało w ramach innych programów wymiany (m.in. Erasmus+ KA107, Erasmus Mundus*, CEEPUS, DAAD, oferta BUWiWM, umowy bilateralne)
UŁ jako pierwsza polska uczelnia wprowadziła 50% zniżki za nauczanie dla kandydatów i studentów z Ukrainy. Doprowadziło to do prawie 3-krotnego zwiększenia liczby studentów ukraińskich, podejmujących studia na Uniwersytecie Łódzkim na zasadach odpłatności w 2016 roku.
W ramach nowego program Erasmus+ Credit Mobility, UŁ zaczął gościć studentów z krajów spoza UE, w tym tak odległych i ciekawych jak Honduras, Urugwaj, Meksyk etc.
Bilateralne umowy o współpracy
 • ponad 230 umów
 • współpraca z uczelniami europejskimi, a także z Ukrainą, Chinami, krajami członkowskimi WNP oraz krajami Ameryki Łacińskiej
 • szczególna dynamika w zawieraniu umów z uczelniami z Chin
 • najwięcej liczba studentów z Kazachstanu, Chin, Ukrainy, Gruzji oraz Rosji
 • w latach 2013-2016 3-krotny wzrost liczby studentów zagranicznych podejmujących studia na UŁ w ramach umów bilateralnych
Współpraca międzynarodowa
Jednym z priorytetów działania Uniwersytetu Łódzkiego jest stałe i konsekwentne podnoszenie umiędzynarodowienia Uczelni. Uniwersytet Łódzki prowadzi lub uczestniczy w międzynarodowych projektach naukowych i programach edukacyjnych. Uczelnia zaprasza wybitnych naukowców i wykładowców z zagranicy. Pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego są aktywnymi członkami naukowych organizacji międzynarodowych, często zasiadając w ich władzach.
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ jest najstarszą tego typu placówką w Polsce, działającą od 1952 roku. Aktualnie języka polskiego uczy się tu ok. 400 obcokrajowców z 40. państw świata. Studium prowadzi:
 • Kursy języka polskiego o różnym stopniu zaawansowania i intensywności
 • Kursy przygotowujące do studiów w Polsce
 • Lektoraty
 • E-learning
 • Zajęcia oraz programy interaktywne, integrujące i ułatwiające naukę języka polskiego

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi wykształciło już ponad 24 000 absolwentów. 

British International School of The University of Lodz
British International School of The University of Lodz powstała ze względu na coraz większy napływ zagranicznych firm i studentów, a co za tym idzie - rosnące zapotrzebowanie na międzynarodowe szkoły.
Brytyjska Szkoła Międzynarodowa Uniwersytetu Łódzkiego została zaakceptowana jako Cambridge International School i jest akredytowana przez Cambridge International Examinations.
BISUL realizuje programy zalecane przez Cambridge, zapewniające doskonałe przygotowanie do podjęcia studiów wyższych, kariery i życia.
Szkoła umożliwia zdobycie kwalifikacji takich jak Cambridge IGCSE, Cambridge International AS i A level, odpowiedników polskiej matury, które są uznawane i przez uniwersytety i pracodawców na całym świecie.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Uniwersytet Łódzki podpisał Kartę Różnorodności

temu

Decyzja o podpisaniu Karty jest naturalną konsekwencją przyjętego przez naszą uczelnię kierunku, którym jest świadoma akceptacja dla każdego człowieka w całej jego złożoności.  
Śniadanie wielkanocne dla zagranicznych studentów UŁ

temu

Aby przybliżyć studentom zagranicznym polskie tradycje i obyczaje, Uniwersytet Łódzki – przy współudziale Erasmus Student Network UŁ – organizuje uroczysty obiad świąteczny. 
Ruszyła pierwsza chińska Szkoła Letnia UŁ

temu

Około 180 studentów z chińskich uczelni bierze udział w organizowanej po raz pierwszy przez Uniwersytet Łódzki Szkole Letniej dla Chin. Hasło letniego kursu przygotowanego przez Ośrodek Spraw Azjatyckich UŁ to Understanding Poland: Economy, Society and Science. Zajęcia dla chińskich studentów potrwają do 28 lipca. W inauguracji Szkoły Letniej dla Chin wzięli udział przedstawiciele władz Uniwersytetu Łódzkiego i Województwa Łódzkiego.
Europejskie uznanie dla Projektu University Diversity w konkursie The Euprio Awards 2017

temu

Projekt Uniwersytetu Łódzkiego „University Diversity – Uniwersytet Różnorodny” zajął III miejsce w konkursie na najlepszy uczelniany pomysł marketingowy. Nagroda wręczana jest przez Stowarzyszenie Pracowników Public Relations i Komunikacji Uniwersytetów Europejskich EUPRIO (The Association “European Universities Public Relations and Information Officers”).
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.