Siła humanistyki - Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. T. Kotarbińskiego