Siła humanistyki - Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. T. Kotarbińskiego

Siła humanistyki - Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. T. Kotarbińskiego

Opublikowany

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę z zakresu nauk humanistycznych ustanowiona w 2015 r. to szczególne wyróżnienie opiniowane przez wybitnych uczonych i przyznawane przez łódzką uczelnię.

Na Uniwersytecie Łódzkim humanistyka rozumiana jest jako pewien typ wrażliwości, a nie tylko obszar nauki. Dbamy o to, by zintensyfikować działania przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, nadać dynamikę nauce, wydobyć potencjał badawczy i wyzwolić nową energię.
Nagroda została ustanowiona, by regularnie dawać dowód na istnienie niezwykle silnej grupy polskich naukowców zajmujących się na co dzień humanistyką we wszystkich jej odmianach. Bywa, że wybitne prace z zakresu nauk humanistycznych pozostają niezauważone, podczas gdy ich potencjał naukowy jest ogromny.
Każda z trzech minionych edycji to niezwykle burzliwe i trudne obrady Kapituły, która do ostatniego etapu może zakwalifikować maksymalnie pięć dzieł. Wszystkie te prace, jak również duża część tych, które nie dostały się do ścisłego finału Konkursu, są na najwyższym poziomie naukowym. Trójka dotychczasowych laureatów Nagrody – prof. Jan Strelau (SWPS), dr hab. Ewa Kołodziejczyk (PAN) i dr hab. Dorota Sajewska (IKP UW) – reprezentuje nie tylko doskonałość badawczą i warsztatową. Również w życiu codziennym pokazuje, że humanistyka to nie tylko sfera naukowa, ale także określona postawa etyczna i otwarte podejście do świata. Widać to m.in. na przykładzie dr hab. Doroty Sajewskiej, która przekazała wygraną na cele charytatywne.
W ciągu trzech edycji Nagrody im. prof. T. Kotarbińskiego udało się stworzyć również inną nieocenioną wartość – ogólnopolskie środowisko wybitnych humanistów, którzy w przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju tej nauki. W czasach, gdy ważna rola humanistyki w naszym życiu bywa kwestionowana, budowanie silnych relacji między uczonymi staje się niezbędne.

Prace, które wpływają na konkurs, są dowodem znakomitej
kondycji polskiej humanistyki, obrazują jej otwartość,
oryginalność, nietuzinkową tematykę badań i formę
prezentacji ich wyników. Ogromnie cieszymy się, że udało
nam się w ciągu ostatnich lat pokazać, że polscy humaniści w niczym nie ustępują swym kolegom z zagranicy, że polska humanistyka jest częścią światowego dorobku.

prof. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego

38655592412_6b1e6b21cc_k.jpg
Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej. Konkurs jest promocją badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce. Uniwersytet Łódzki, gdzie narodziła się idea Nagrody, zawsze konsekwentnie wspierał humanistykę i doceniał jej znaczenie we współczesnym świecie.
Wybór patrona Nagrody był oczywisty. Prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor UŁ, był przede wszystkim wybitnym filozofem i doskonałym pedagogiem. Człowiekiem głębokiej refleksji i autorem niezwykle trafnych, ponadczasowych, myśli. Był też, po prostu, porządnym człowiekiem.

Patron tej Nagrody jest ogromnym autorytetem dla wszystkich humanistów i mistrzem, autorem drogi, którą każdy z nas gdyby poszedł, to osiągnąłby wiele jako uczony i jako człowiek.

dr hab. Ewa Kołodziejczyk, laureatka II edycji Nagrody

W czasie, gdy rynek i ekonomia odgrywają tak dużą rolę, Uniwersytet Łódzki pragnie podkreślić ogromne znaczenie humanistyki i humanistów zarówno w badaniach akademickich, jak i w kształtowaniu otwartego społeczeństwa, wzorców postępowania czy krytycznego odbioru kultury.
I etap konkursu
1. Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:
  • została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym;
  • została opublikowana w 2017 roku i jest to jej pierwsze wydanie;
  • dotyczy zakresu nauk humanistycznych.
Do konkursu nie może zostać zgłoszona praca, której autorem lub współautorem jest członek Kapituły, jej Sekretarz bądź członek rodziny lub osoba bliska tych osób.
2. Pracę do konkursu może zgłosić mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • uczelnia,
  • podstawowa jednostka organizacyjna uczelni (np. wydział),
  • instytut naukowy,
  • wydawnictwo naukowe,
  • inne instytucje naukowe.
Każda z wymienionych jednostek może zgłosić tylko jedną pracę.
Zgłoszenie wymaga uzasadnienia podpisanego przez kierownika jednostki zgłaszającej.
II etap konkursu
Spośród prac zgłoszonych w pierwszym etapie konkursu, Kapituła nominuje do Nagrody nie więcej niż pięć prac. Ich autorzy zostają zaproszeni do drugiego etapu konkursu, w którym, po przeprowadzeniu rozmowy z autorem, Kapituła dokonuje wyboru laureata albo odstępuje od przyznania Nagrody. Wręczenie Nagrody następuje jesienią podczas uroczystej Gali.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
"Nekroperformans..." z Nagrodą im. Kotarbińskiego

temu

Nagroda III edycji Konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Tadeusza Kotarbińskiego uhonorowała dzieło "Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny" autorstwa Doroty Sajewskiej. Wyróżnienie za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych, w wysokości 50 000 zł, wręczono 26 listopada br. w trakcie gali w Filharmonii Łódzkiej.
Nagroda im. Kotarbińskiego - znamy nominowane książki!

temu

Kapituła Konkursu im. prof. T. Kotarbińskiego wybrała pięć książek, które powalczą o tytuł najlepszego dzieła z zakresu nauk humanistycznych. To czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Uniwersytet Łódzki. Wielki finał 25 listopada w Filharmonii Łódzkiej. Muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Anna Maria Jopek. 
Nagroda im. prof. T. Kotarbińskiego. Siła polskiej humanistyki

temu

Przed nami kolejna, czwarta edycja Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Za 10 miesięcy Kapituła Konkursowa ogłosi, kto jest autorem najlepszej pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych w Polsce.
Kolegium Refleksji Humanistycznej im. Tadeusza Kotarbińskiego

temu

13 kwietnia 2018 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie Kolegium Refleksji Humanistycznej im. Tadeusza Kotarbińskiego. Tworzą je członkowie Kapituły Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego i osoby, których prace były nominowane we wszystkich edycjach konkursu. Kolegium to cykliczne spotkania poświęcone ważnym zagadnieniom polskiej humanistyki, życia akademickiego i publicznego, skoncentrowane wokół myśli Patrona. Będą się one odbywać dwa razy do roku.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.