O Ustawie 2.0 w UŁ

O Ustawie 2.0 w UŁ

Opublikowany

Uniwersytet Łódzki był gospodarzem Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Władze 19 uczelni dyskutowały o przyszłym kształcie projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. W spotkaniu wziął również udział wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller.

Rektorzy i prorektorzy polskich uniwersytetów mieli szereg pytań do ministra związanych z rozwiązaniami proponowanymi w Ustawie, między innymi finansowaniem badań i samych uczelni, sposobem oceny jednostek naukowych i nową organizacją zarządzania uniwersytetami.

Jeśli chcemy żeby nauka polska i polskie badania znalazły się w tzw. ekstraklasie, nakłady finansowe muszą się znacznie zwiększyć. Wiemy już, że taka wola ze strony ministerstwa jest. To oczywiście długi proces, ale jest szansa, że nam się to uda

prof. Wojciech Nowak, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Przewodniczący KRUP

Senat Uniwersytetu Łódzkiego w październiku 2017 roku wyraził swoje wątpliwości co do niektórych rozwiązań w poprzednim kształcie projektu Ustawy 2.0. Cieszymy się, że większość naszych obaw została rozwiana.

rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Antoni Różalski

Minister Piotr Müller zapewnił, że nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce ma podnieść poziom badań i kształcenia w Polsce. Zmieni się wiele spraw, między innymi wprowadzone mają być rady uczelni jako ciała doradcze senatów, zwiększyć się mają wynagrodzenia pracowników naukowych, a studentów, którzy nie podejmują studiów lub ewidentnie unikają nauki, będzie można dużo łatwiej skreślić z listy. Wyselekcjonowane zostaną również uczelnie badawcze, czyli jednostki, które będą skupiać się na projektach naukowych i ograniczą z związku z tym działalność dydaktyczną.

Zgodnie z naszym harmonogramem Ustawa powinna zostać przyjęta przez Parlament w maju, a w czerwcu liczymy na podpis Pana Prezydenta. Przepisy wejdą w życie 1 października 2018 roku. Uczelnie będą miały rok, żeby dostosować swoje statuty do nowego prawodawstwa. Obecnie przewidujemy 2-3 miesiące kolejnych konsultacji z uczelniami.

minister Piotr Müller

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich została powołana przez Rektorów Uniwersytetów na zjeździe w Krakowie 16 lutego 1989 roku. Jej głównym celem jest zacieśnianie współpracy między polskimi uniwersytetami, aby mogły sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości.
KRUP opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
KRUP powołał komisje zajmujące się różnymi obszarami tematycznymi: Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną w 1998 roku, Uniwersytecką Komisję Nauki w 2001 roku, Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji w 2002 roku, Uniwersytecką Komisję Finansową w 2004 roku i Uniwersytecką Komisję Kształcenia w 2016 roku.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
V. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”

temu

W środę 9 maja 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się piąta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”. Konferencję organizują prof. zw. dr hab. Maria Królikowska-Olczak oraz Marcin Kraśniewski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzkiego. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”

temu

W dniu 26 kwietnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”. Głównym Organizatorem Konferencji jest Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego. Natomiast Współorganizatorami Konferencji są Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego, a także Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie. Partnerem Strategicznym Konferencji jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Złotym Partnerem Konferencji jest Bank Ochrony Środowiska. Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Rektorzy polskich uniwersytetów o Ustawie 2.0

temu

W najbliższy piątek Uniwersytet Łódzki będzie gospodarzem Konferencji Rektorów Uniwersytetów Publicznych (KRUP). Tematem przewodnim będzie projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym i uczelniach. Projekt został już przyjęty przez Radę Ministrów, przed nim etap parlamentarny.
Konferencja Społeczna Odpowiedzialność Nauki

temu

W dniu 16 listopada br. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski podpisał w Ministerstwie Rozwoju Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Pod dokumentem podpis złożyli przedstawiciele ponad 22 polskich uczelni spośród 400 polskich szkół wyższych .
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.