Dobra nauka: Jak zapobiegać kryzysom finansowym?

Dobra nauka: Jak zapobiegać kryzysom finansowym?

Opublikowany

Na to pytanie spróbuje odpowiedzieć dr Mariusz Górajski z Katedry Ekonometrii Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Z wielkimi kryzysami finansowymi, które zagrażają gospodarkom narodowym dr Górajski zmierzy się w projekcie „Odporne i wrażliwe na ryzyko optymalne reguły polityki makroekonomicznej w modelach z niepewnością parametrów”.

Konsekwencje ostatniego kryzysu finansowego z lat 2008-2011 okazały się dramatyczne dla wielu gospodarek narodowych i rynków finansowych, W efekcie wiele krajów zmuszonych było do dokapitalizowania (przekazania dodatkowego kapitału) sektora finansowego. Powszechnie uważa się, że skutki kryzysu finansowego spotęgowane były przez nadmierny wzrost ryzyka systemowego.
Ryzyko systemowe polega na tym, że system finansowym i gospodarka narodowa zaczynają działać niezgodnie z oczekiwaniami, ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia znaczących strat dla gospodarki. Realizacja ryzyka systemowego może nastąpić jednocześnie w wielu działach gospodarki lub segmentach rynku finansowego, np. wśród inwestorów jako ryzyko niewypłacalności lub na rynkach w postaci nagłych spadków cen.
W przebiegu ostatniego kryzysu wielu badaczy obwinia instytucje nadzorcze o mało efektywne i spóźnione reakcje na pojawiające się zagrożenia w systemie finansowym. Doprowadziło to w ostatnich latach do reform w modelu funkcjonowania instytucji nadzorczych. Jedną z najważniejszych zmian w Unii Europejskiej jest powstanie nowego Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego i w ramach tego systemu powołanie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego. Celem tej instytucji jest sprawowanie nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym. Nadzór ten oznacza identyfikację, ocenę i monitorowanie ryzyka systemowego oraz działania mające na celu ograniczenie tego ryzyka poprzez zastosowanie instrumentów makroekonomicznych.
Obecnie jednym z głównych wyzwań teorii polityki makroekonomicznej jest analiza powiązań między nowymi instrumentami polityki makroostrożnościowej i monetarnej oraz ocena ich efektywności. Ponadto wciąż aktualne wydają się stawiane w ostatnich latach następujące pytania.
W jakim zakresie w swoich decyzjach banki centralne powinny uwzględniać miary stabilności finansowej? Jak optymalnie łączyć ze sobą politykę pieniężną i makroostrożnościową w celu zwiększenia stabilności makroekonomicznej, poprawy dobrobytu społecznego i zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysów finansowych?

W niniejszym projekcie, aby udzielić odpowiedzi na powyższe pytania, skonstruujemy makroekonomiczne modele średniej skali dla gospodarki Polski. W modelach tych rozważymy bank centralny i organ makroostrożnościowy działające w sposób optymalny. Założymy, że obie instytucje realizują politykę makroekonomiczną kierując się maksymalizacją funkcji dobrobytu społecznego. Ponadto w ramach tych modeli zbadamy interakcję pomiędzy optymalnymi instrumentami polityki makroostrożnościowej i pieniężnej. Opracujemy alternatywną politykę makroekonomiczną, która ma na celu nie tylko utrzymanie stabilności produkcji i cen, ale również działa antycyklicznie na sektor finansowy.

dr Mariusz Górajski

Konstrukcja makroekonomicznych modeli dla gospodarki Polski i przeprowadzenie badań są możliwe dzięki grantowi NCN SONATA. 

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Komentarze UŁ: fintech - bankowość przyszłości?

temu

Globalna rewolucja cyfrowa wywiera coraz większy wpływ na banki. Firmy z nowego sektora fintech zdobywają coraz większy udział w rynku finansów. Czy są przyszłością? Czy banki jakie znamy dzisiaj, nawet z ich nowoczesnymi rozwiązaniami, zostaną wyparte przez zupełnie nowy rodzaj konkurenta?
Tajemnice Muszyny - archeologowie i etnolodzy UŁ w terenie

temu

Jak przed atakami bronili się średniowieczni mieszkańcy zamku w dzisiejszej gminie Muszyna? Jak funkcjonowali na co dzień? Jakie historie kryją w sobie opuszczone miejsca i mieszkający obecnie w tej okolicy ludzie? Na takie pytania chcą odpowiedzieć archeologowie i etnografowie, którzy prowadzą badania terenowe przy granicy polsko-słowackiej.
Fizycy UŁ w CERN pracują nad bezpieczną energią  

temu

Naukowcy z Katedry Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego Uniwersytetu Łódzkiego, jako jedyny zespół z Polski, uczestniczą w międzynarodowym projekcie badawczym z użyciem urządzenia n_TOF. Projekt ma na celu opracowanie bezpieczniejszego sposobu produkcji energii jądrowej. Badania prowadzone są w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w Genewie. 
Studia dualne finansowane przez NCBiR na UŁ

temu

Dwa kierunki studiów na Uniwersytecie Łódzkim uzyskały dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) „Studia dualne”. Zwycięskie projekty to: „Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych” z Wydziału Filologicznego UŁ z dofinansowaniem ponad 650 000 zł. oraz „ DualKosStud – Studia z zakresu chemii kosmetycznej zintegrowane z przemysłem ” realizowane na Wydziale Chemii UŁ z  dofinansowaniem prawie 770 000 zł.   

"Spotkania Filozoficzne" i nowoczesna humanistyka

Współpraca akademii z instytucjami kulturalnymi, światem biznesu czy sektorem rozrywki staje się symbolem pewności siebie, która charakteryzuje nowoczesną humanistykę. Jedną z ciekawszych, nowo powstałych inicjatyw są „Spotkania filozoficzne”. Projekt, którego edycje toczą się obecnie w siedmiu polskich miastach, realizuje Gutek Film – dystrybutor filmowy, promujący niezależne, światowe kino artystyczne w Polsce. Partnerem łódzkiej odsłony przedsięwzięcia został Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Miejscem spotkań jest Kino Charlie.