UŁ jednym z liderów programu Erasmus+
Kopiuj tekst

UŁ jednym z liderów programu Erasmus+

Narodowa Agencja programu Erasmus+ opublikowała najnowsze dane dotyczące osiągnięć uczelni realizujących mobilności Erasmus+ w ramach umów 2015. Uniwersytet Łódzki jest jednym z liderów w opublikowanych statystykach.

W kategorii przyjeżdżających do Polski studentów w ramach Erasmus+ Uniwersytet Łódzki ustępuje wyłącznie Uniwersytetowi Warszawskiemu i Jagiellońskiemu. Przyjechało do nas prawie 600 osób. Prym wiedziemy natomiast w kategorii wyjeżdżających dydaktyków, w ramach prowadzenia zajęć w europejskich uczelniach partnerskich plasując się na pierwszym miejscu w kraju.
Uniwersytet Łódzki jest również w pierwszej piątce polskich uczelni jeśli chodzi o przyjazdy zagranicznych pracowników naukowych, a także wyjazdy polskich studentów na studia za granicę.
Do Erasmus+ należą państwa członkowskie UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia ale również dwa państwa kandydujące do UE – Turcja i Macedonia. Era­smus+ składa się z trzech akcji: Mobil­ność edu­ka­cyjna, Współ­praca na rzecz inno­wa­cji i dobrych prak­tyk oraz Wspar­cie reform w obsza­rze edu­ka­cji. Nad cało­ścią reali­za­cji pro­gramu czuwa Komi­sja Euro­pej­ska, która na bie­żąco zarzą­dza budże­tem oraz okre­śla prio­ry­tety, cele i kry­te­ria.
Na Uniwersytecie Łódzkim studiuje obecnie 2300 studentów na pełnych cyklach i programach mobilności.
Powiązane artykuły
Welcome to UŁ! - 2500 studentów z zagranicy

Tańce, śpiew, ale również ważne informacje o tym, jak żyć w Polsce – tak w największym skrócie minęły spotkania powitalne dla zagranicznych studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Jesienią zaczyna u nas naukę około 1500 osób. Ponad połowa z nich będzie tutaj minimum semestr, reszta spędzi na  UŁ cały rok akademicki. Na UŁ jest obecnie około 2500 studentów z kilku kontynentów.
Nowy rok na UŁ - rządzą kobiety, coraz więcej Włochów

Dużo więcej kobiet niż mężczyzn, po raz pierwszy więcej Włochów niż Portugalczyków, rekordowa w skali Polski liczba studentów z Kazachstanu, studenci z nowych destynacji - Nepalu, Malezji, Kirgistanu czy Egiptu – to tylko niektóre ciekawe dane z ostatniej rekrutacji na Uniwersytecie Łódzkim. Nowy rok rozpocznie u nas przeszło 11 000 osób.
International Cook Book Uniwersytetu Łódzkiego dostępny w Internecie

16 studentów z 15 krajów zaangażowało się w powstanie wiosennego kucharskiego e-booka, który powstał w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej. Elektroniczną książkę można pobrać za pomocą aplikacji Pay with a Tweet. Inicjatywa to część długofalowego projektu #UniversityDiversity, realizowanego na łódzkiej uczelni.
Gość na Gwiazdkę - zaproś studenta na Wiglię

Tradycja wigilijna nakazuje zostawić wolne miejsce przy stole dla wędrowca. Od trzech lat zachęcamy Państwa - pracowników, studentów i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego, żeby nie poprzestawać na samym zwyczaju i zapraszać zagranicznych studentów na świąteczny posiłek. I
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.