Dzień z NAWA w UŁ

Dzień z NAWA w UŁ

Opublikowany

Uniwersytet Łódzki jest jedną z czterech polskich uczelni, które w kwietniu gościć będą przedstawicieli Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. NAWA to największa jednostka w kraju zajmująca się wspieraniem i koordynacją wymiany akademickiej z zagranicą. Jej pomoc adresowana jest zarówno do Polaków oraz studentów i naukowców z całego świata. To doskonała okazja, żeby dowiedzieć się wszystkiego o możliwościach wyjazdu na studia lub pracy naukowej poza swoją macierzystą uczelnią.

Agencja przyznaje środki finansowe: studentom i doktorantom, uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim, pracownikom uczelni lub jednostek naukowych, osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora, doktora sztuki lub równorzędny stopień uzyskany za granicą. Oprócz tego o wsparcie finansowe ze środków NAWA mogą się ubiegać: osoby kierowane za granicę w celu nauczania języka polskiego jako obcego, uczelnie i jednostki naukowe, organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych podejmujące działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.
Nie ma lepszej drogi do rozwoju swoich horyzontów naukowych, niż wyjazdy i poznawanie innych metod badawczych, źródeł, opinii, ludzi. Uniwersytet Łódzki od kiedy tylko było to możliwe, zainteresowany był projektami, które umożliwiały mobilność jak staże czy wymiana naukowców. Dlatego od początku z dużą uwagą obserwujemy działania nowej agencji, której misją jest wspieranie mobilności akademickiej na rzecz polskich uczelni. Gdy tylko NAWA ogłosiła pierwsze konkursy, pojawiły się zapowiedzi kolejnych konkretnych programów, Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego zgłosiło chęć zorganizowania spotkania otwartego na rzecz społeczności akademickiej całego regionu, w celu upowszechnienia oferty Agencji.
Dzień z NAWA w Uniwersytecie Łódzkim organizujemy 16 kwietnia od godziny 10:00 w Sali Senatu (Rektorat UŁ, Narutowicza 68). Podobne spotkania odbędą się w kwietniu również między innymi w Szczecinie i Poznaniu.
Pełną ofertę NAWA znaleźć można na stronie Agencji: https://nawa.gov.pl/

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Uniwersytet Łódzki podpisze Kartę Różnorodności

temu

W poniedziałek 23 kwietnia br. Uniwersytet Łódzki podpisze Kartę Różnorodności. Uroczyste podpisanie Karty odbędzie się o godz.12.00 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana (ul. Wojska Polskiego 83), w sali konferencyjnej na I piętrze. Kartę podpisze JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego profesor Antoni Różalski. Drugim z sygnatariuszy jest Łódź, reprezentowana przez Prezydent Hannę Zdanowską.
Uniwersytet Łódzki na Targach CSR

temu

W tym roku Uniwersytet Łódzki po raz pierwszy wziął udział w Targach CSR w roli wystawcy. Okazją do pojawienia się na najważniejszym w Polsce wydarzeniu poświęconym społecznej odpowiedzialności było upowszechnianie rezultatów dwóch międzynarodowych projektów realizowanych przez naszą uczelnię. Uniwersytet Łódzki był jedynym reprezentantem z grona uczelni wśród prawie 80 wystawców. Obecność na tego typu wydarzeniu związana jest również ze społeczną odpowiedzialnością uczelni i promocją nauki oraz edukacji wyższej w społeczeństwie. Jest to również wypełnienie zobowiązań przyjętych w ramach podpisania w ubiegłym roku Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.
II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”

temu

W dniu 26 kwietnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”. Głównym Organizatorem Konferencji jest Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego. Natomiast Współorganizatorami Konferencji są Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego, a także Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie. Partnerem Strategicznym Konferencji jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Złotym Partnerem Konferencji jest Bank Ochrony Środowiska. Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Ksiądz Adam Boniecki doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego

temu

- […] katolicki dziennikarz nie może się zmienić w moralistę, a gazeta w encyklikę czy nawet w wykład katechizmu. Trudnych dla Kościoła pytań nie wolno mu omijać, trudnych spraw, nawet skandali czy niefortunnych decyzji hierarchów, nie może zostawiać pismom niechętnym Kościołowi. Musi się z nimi mierzyć, nawet ryzykując niezadowolenie niektórych czytelników, hierarchów, księży czy tzw. zwykłych wiernych – mówił ksiądz Boniecki w przemówieniu, które wygłosił podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa na Uniwersytecie Łódzkim.

Moc będzie z przedsiębiorczymi!

Jeśli myślisz o rozpoczęciu innowacyjnej działalności lub potrzebujesz pomocy w jej prowadzeniu nadszedł idealny moment żeby zacząć działać. Rozpoczęła się dziesiąta edycja programu Młodzi w Łodzi – Mam Pomysł na Startup. Uniwersytet Łódzki jest partnerem strategicznym organizatora czyli Urzędu Miasta Łodzi.