Terroryzm i inne zagrożenia - szkolenie dla pracowników UŁ