UŁ komentuje: Więcej praw dla polskich konsumentów w UE

UŁ komentuje: Więcej praw dla polskich konsumentów w UE

Opublikowany

Od 1 kwietnia 2018 r. dostawcy płatnych subskrypcji, takich jak Netflix, Spotify, Deezer czy HBO GO, są zobowiązani do zapewnienia swoim klientom możliwości korzystania z odpowiednich usług nie tylko na terytorium państwa zamieszkania, lecz także podczas czasowego przebywania (np. na wakacjach) w innym państwie członkowskim.

Rozporządzenie gwarantuje użytkownikom dostęp do usługi na takich samych zasadach jak w państwie zamieszkania, m.in. co do liczby urządzeń i zakresu funkcjonalności. To samo dotyczy katalogu dostępnych treści. Dostawca usług może nawet rozszerzyć ofertę na treści z państwa członkowskiego, w którym konsument czasowo przebywa, nie ma jednak takiego obowiązku.

Uregulowania dotyczące transgranicznego dostępu nie odnoszą się do usług świadczonych bez odpłatności w formie pieniężnej (np. YouTube, VOD telewizji publicznej, Spotify w modelu reklamowym). Dostawcy tego typu usług mogą jednak dobrowolnie przystąpić do przewidzianego rozporządzeniem mechanizmu.

Kolejna dobra wiadomość dla konsumentów to zmiany, jakie nastąpią wewnątrz Unii Europejskiej od grudnia 2018. Usługodawcy nie będą mogli blokować dostępu do stron internetowych ze względów związanych z przynależnością państwową klientów, ani też automatyczne przekierowywać klientów do odmiennych wersji stron (konieczna będzie wyraźna zgoda na przekierowanie oraz możliwość powrotu do pierwotnej strony).

Klienci z UE będą zatem mogli swobodnie przeglądać strony internetowe przeznaczone dla różnych rynków krajowych i porównywać oferowane na tych rynkach warunki. Samo to nie oznacza jednak, że klienci będą mogli każdorazowo sfinalizować transakcję na oferowanych w ten sposób warunkach. Rozporządzenie gwarantuje taką możliwość jedynie w ograniczonej liczbie przypadków. Mowa o zawieranych przez Internet umowach dotyczących:

sprzedaży towarów bez dostawy fizycznej (klient ma prawo zamówić produkt i wskazać miejsce odbioru w państw członkowskim, w którym przedsiębiorca operuje)

świadczenia usług drogą elektroniczną, z wyjątkiem usług, których główną cechą jest zapewnienie dostępu do utworów chronionych prawem autorskim lub innych przedmiotów prawnie chronionych (czyli np. świadczenia usług hostingowych, ale nie usług VOD)

świadczenia usług w określonej lokalizacji fizycznej (np. nabycie przez internet biletów do parku rozrywki w innym państwie członkowskim).

Rozporządzenie ogranicza ponadto możliwość dyskryminowania klientów z poszczególnych państw członkowskich ze względów związanych z płatnością. Klienci nie napotkają zatem przeszkód takich jak wymóg płatności kartą debetową lub kredytową wydaną w innym państwie.

W maju 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła strategię Jednolitego rynku cyfrowego dla Europy (COM(2015) 192 final). Jednym z celów strategii była poprawa dostępu konsumentów i przedsiębiorców z Unii Europejskiej do usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym ograniczenie tzw. blokowania geograficznego.

Działania te zaowocowały przyjęciem, na przestrzeni ostatnich miesięcy, dwóch ważnych instrumentów: rozporządzenia 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści oraz rozporządzenia 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym.

Co istotne, rozporządzenia UE – w odróżnieniu od dyrektyw – znajdują bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich. Oznacza to, że nie wymagają one wdrożenia do prawodawstwa krajowego, np. za pomocą ustawy, lecz stanowią bezpośredni punkt odniesienia dla podmiotów prawa w całej Unii począwszy od wskazanej daty.

Rozporządzenie 2017/1128 w sprawie transgranicznego przenoszenia usług online w zakresie  treści rozpoczęło stosowanie 1 kwietnia 2018 r., natomiast rozporządzenie 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego rozpocznie stosowanie 3 grudnia 2018 r.

autor: mgr Agnieszka Jabłonowska (WPiA UŁ)
redakcja: Centrum Promocji UŁ

Udostępnij

Powiązane artykuły
Strażnik Internetu o cyberbezpieczeństwie

temu

Oczywiście nie istnieje oficjalna funkcja Strażnika Internetu. Jak jednak krótko i zwięźle określić człowieka, który odpowiada za bezpieczeństwo największych światowych serwerów i domen? W czwartek (10.05) na Wydziale Prawa i Administracji swój wykład „International cybersecurity. Understanding and distinguishing among cyberthreats” wygłosi wiceprezydent ICANN - David Piscitello.
UŁ komentuje: Miłość w sieci, miłość w "realu"

temu

Czego konkretnie w związku poszukują mężczyźni, a na czym zależy kobietom? Czy badania potwierdzają powiedzenie o przeciwieństwach, które się przyciągają? Jakie pułapki czekają na użytkowników portali randkowych? O miłości w trudnych czasach dla bliskości opowiada dr Julita Czernecka z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.
Eksperci UŁ - na skróty (lista)

temu

Zmiany w rządzie, odkrycia astronomiczne, tematy ekologiczne, rocznica odzyskania niepodległości, czy nowe przepisy dotyczące handlu w niedzielę – naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego są w stanie skomentować niemal wszystkie bieżące i ciekawe tematy.  Teraz kontakt z naszymi specjalistami będzie dużo łatwiejszy - wystarczy skorzystać z naszej ogólnodostępnej bazy, zawierającej maile i numery telefonów.
Dr Maciej Węgierski - prawo

temu

Specjalizacja: prawo obrotu elektronicznego, prawo karne
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.