Substancje niebezpieczne pod kontrolą

Substancje niebezpieczne pod kontrolą

Opublikowany

Narażenie na substancje niebezpieczne jest bardziej powszechne w miejscach pracy w Europie, niż mogłoby się wydawać. Substancje tego rodzaju w miejscu pracy mogą powodować najróżniejsze problemy zdrowotne i choroby, a także stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Z odsieczą przychodzi kampania na lata 2018-19: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą” w którą zaangażuje się Uniwersytet Łódzki. Inicjatorem akcji jest Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Partnerami kampanii zostali: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Wydział Chemii UŁ, Zakład Prawa Ochrony Pracy Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz Inspektorat BHP UŁ.

Celem akcji jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania tym zagrożeniom poprzez propagowanie oceny ryzyka, pogłębienie wiedzy o zagrożeniach związanych z narażeniem na działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy. Jak można to robić? Dobrym rozwiązaniem jest wspieranie wymiany dobrych praktyk, pogłębianie znajomości obowiązujących już ram legislacyjnych, które chronią pracowników.

Chociaż istnieje wiele przepisów prawnych, mających na celu ochronę pracowników, substancje te nadal stanowią główne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Zagrożenia często są niewidoczne lub pracownicy nie rozumieją przyczyn ich powstawania – przykładem mogą być wyziewy czy pyły.

Podejmując współpracę, kierownictwo i pracownicy mogą stworzyć solidną kulturę profilaktyki, w której zastępowanie jest częścią zapobiegania i ochrony. Pełna ocena ryzyka jest kluczowym etapem w tym procesie.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych tematem zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Można się zaangażować na wiele sposobów (samodzielnie lub w ramach organizacji) np.:
zwiększać świadomość przez rozpowszechnianie materiałów związanych z kampanią;organizować imprezy i działania;stosować praktyczne narzędzia i promować korzystanie z nich;zostać oficjalnym partnerem kampanii;odwiedzić stronę internetową kampanii i śledzić hasztag kampanii #EUhealthyworkplaces
w mediach społecznościowych (Facebook , Twitter , LinkedIn ).

Więcej -> https://healthy-workplaces.eu/en

Materiał źródłowy: Inspektorat BHP
Redakcja: Centrum Promocji

Udostępnij

Powiązane artykuły
Jakie informacje się "sprzedają"? - Wydawnictwo UŁ o nowej książce

temu

"Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze" - to książka o czymś więcej niż tylko o tym, jak technologia zmienia kulturę. Rozwój komunikacji sieciowej, zwłaszcza w połączeniu z praktykami kultury uczestnictwa, oferuje szereg nowych zasobów oraz ułatwia interwencje różnym grupom, które od dawna walczyły, aby ich głos został usłyszany.
Łódź będzie się dalej wyludniać?

temu

W ciągu ostatnich dwudziestu lat populacja Łodzi zmalała o około stu tysięcy mieszkańców i dużo wskazuje na to, że ta tendencja się nie zatrzyma. Najnowsze przewidywania GUS i swój autorski komentarz do nich publikuje prof. Piotr Szukalski w Biuletynie Demografia i Gerontologia. Można tam również zobaczyć prognozy dla wszystkich miast wojewódzkich w Polsce. 
Nowy kierunek na Wydziale Chemii UŁ

temu

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu łączy w sobie kształcenie typowo chemiczne z przygotowaniem menedżerskim w tej branży gospodarki. Uniwersytet Łódzki konsekwentnie dostosowuje ofertę wybranych kierunków do potrzeb rynku pracy w Polsce. 
International marketing - nowy kierunek w UŁ

temu

Nowy kierunek praktyczny studiów licencjackich w języku angielskim, International Marketing, został stworzony na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych z myślą o polskich i zagranicznych absolwentach szkół średnich dobrze posługujących się językiem angielskim oraz aspirujących do budowania swoich karier zawodowych w międzynarodowych firmach i organizacjach publicznych.

Złoty medal w Paryżu dla doktoranta UŁ

"BioKer" to lekkie kruszywo opłaszczone biopolimerem. Związek działa w trzech płaszczyznach. Można dzięki niemu usuwać zanieczyszczenia fosforanowe ze środowiska wodnego, wspomagać wzrost roślin w uprawach bez użycia gleby oraz efektywnie aplikować mikroorganizmy. Na targach wynalazczości w Paryżu złoty medal otrzymał za niego mgr Paweł Jarosiewicz, doktorant Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.