International marketing - nowy kierunek w UŁ

International marketing - nowy kierunek w UŁ

Opublikowany

Nowy kierunek praktyczny studiów licencjackich w języku angielskim, International Marketing, został stworzony na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych z myślą o polskich i zagranicznych absolwentach szkół średnich dobrze posługujących się językiem angielskim oraz aspirujących do budowania swoich karier zawodowych w międzynarodowych firmach i organizacjach publicznych.

Program nauczania obejmuje ponad 1300 godzin zajęć o tematyce marketingowej i biznesowej osadzonych w kontekście dorobku nauk społecznych.  Z uwagi na praktyczny charakter kierunku, zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich posiadających doświadczenie zdobyte w firmach i organizacjach publicznych oraz wykładowców-praktyków zewnętrznych, będących pracownikami międzynarodowych firm, agencji doradczych, organizacji non-profit oraz instytucji publicznych szczebla lokalnego i centralnego.

Oprócz wiedzy i umiejętności zdobytych w toku zajęć związanych z marketingiem i zarządzaniem uczestnicy zostaną wyposażeni w liczne dodatkowe kompetencje, niezwykle ważne z punktu widzenia współczesnego rynku pracy, takie jak: komunikacja społeczna i sztuka prezentacji, negocjacje międzynarodowe, umiejętność twórczego rozwiązywania problemów menedżerskich czy zastosowanie analizy danych i technologii informacyjnych w podejmowaniu decyzji marketingowych. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatowej tak by studenci mogli realizować wieloetapowe projekty inspirowane realnymi problemami ze świata biznesu. Podejście to pozwoli ograniczyć liczbę egzaminów o charakterze teoretycznym, skupiając się na praktyczny umiejętnościach studenta. Przewidziano również 360 godzin praktyk w wybranych firmach i instytucjach.

Absolwent International Marketing będzie mógł znaleźć zatrudnienie
w różnego rodzaju organizacjach działających zarówno na rynkach lokalnych, jak i międzynarodowych, m.in. w przedsiębiorstwach, instytucjach rządowych i pozarządowych, w administracji publicznej i mediach. Wysokie kompetencje językowe oraz wiedza biznesowa pozwolą na podjęcie pracy na różnych stanowiskach specjalistycznych np.: specjalisty ds. marketingu, zarządzania projektami marketingowymi (tzw. account manager), handlu, sprzedaży, promocji, analizy danych, planowania mediów.

Absolwenci kierunku będą mieli niezbędne kwalifikacje by aplikować o pracę w domach mediowych, agencjach interaktywnych, reklamowych, public relations, firmach badawczych. Studia pomogą w znalezieniu zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Będą mieli również wystarczające podstawy teoretyczne, aby kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na pokrewnych kierunkach związanych np. z socjologią, stosunkami międzynarodowymi, ekonomią, zarządzaniem, kulturoznawstwem itd.

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Udostępnij

Powiązane artykuły
Jakie informacje się "sprzedają"? - Wydawnictwo UŁ o nowej książce

temu

"Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze" - to książka o czymś więcej niż tylko o tym, jak technologia zmienia kulturę. Rozwój komunikacji sieciowej, zwłaszcza w połączeniu z praktykami kultury uczestnictwa, oferuje szereg nowych zasobów oraz ułatwia interwencje różnym grupom, które od dawna walczyły, aby ich głos został usłyszany.
Łódź będzie się dalej wyludniać?

temu

W ciągu ostatnich dwudziestu lat populacja Łodzi zmalała o około stu tysięcy mieszkańców i dużo wskazuje na to, że ta tendencja się nie zatrzyma. Najnowsze przewidywania GUS i swój autorski komentarz do nich publikuje prof. Piotr Szukalski w Biuletynie Demografia i Gerontologia. Można tam również zobaczyć prognozy dla wszystkich miast wojewódzkich w Polsce. 
Nowy kierunek na Wydziale Chemii UŁ

temu

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu łączy w sobie kształcenie typowo chemiczne z przygotowaniem menedżerskim w tej branży gospodarki. Uniwersytet Łódzki konsekwentnie dostosowuje ofertę wybranych kierunków do potrzeb rynku pracy w Polsce. 
Substancje niebezpieczne pod kontrolą

temu

Narażenie na substancje niebezpieczne jest bardziej powszechne w miejscach pracy w Europie, niż mogłoby się wydawać. Substancje tego rodzaju w miejscu pracy mogą powodować najróżniejsze problemy zdrowotne i choroby, a także stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Z odsieczą przychodzi kampania na lata 2018-19: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą” w którą zaangażuje się Uniwersytet Łódzki. Inicjatorem akcji jest Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Nowy kierunek na Wydziale Chemii UŁ

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu łączy w sobie kształcenie typowo chemiczne z przygotowaniem menedżerskim w tej branży gospodarki. Uniwersytet Łódzki konsekwentnie dostosowuje ofertę wybranych kierunków do potrzeb rynku pracy w Polsce.