UŁ komentuje: Ochrona roślin zagrożonych wyginięciem

UŁ komentuje: Ochrona roślin zagrożonych wyginięciem

Opublikowany

Środkowa Polska to obszar o mało widocznej odrębności przyrodniczej w stosunku do sąsiadujących z nią terenów. Ma ona charakter przejściowy między pasem wyżyn na południu i nizin na północy. Konsekwencją tego położenia jest bogactwo i różnorodność flory na tym obszarze. Niektóre z występujących tu roślin mają w regionie łódzkim swoje granice zasięgu na terytorium Polski. Fakt ten sprawia, że w środkowej Polsce posiadają nieliczne stanowiska, co zwiększa ich zagrożenie.

Flora środkowej Polski obejmuje ponad 1600 gatunków roślin naczyniowych. Mimo znacznych zmian w krajobrazie spowodowanych przez trwającą tu od wielu stuleci presję człowieka, występuje tu wiele interesujących gatunków roślin. Niestety liczne z nich należą do ginących składników szaty roślinnej regionu. Głównym powodem takiego stanu jest utrata siedlisk. Zjawisko to dotyczy szczególnie siedlisk nieleśnych związanych z ekstensywnymi formami gospodarowania, np. torfowisk, ciepłolubnych muraw lub ekstensywnych łąk. Rośliny zagrożone wyginięciem na terenie środkowej Polski, oraz te które już wyginęły zestawiono w tzw. „Czerwoną listę roślin”. Takie zestawienie dla środkowej Polski obejmuje  około 460 gatunków roślin naczyniowych, co stanowi ponad 1/4 flory naczyniowej regionu. Są wśród nich rośliny zagrożone wyginięciem, wymarłe lub prawdopodobnie wymarłe. Tych ostatnich, czyli wymarłych lub prawdopodobnie wymarłych jest około 2% gatunków. Ponad 11% gatunków roślin należy do krytycznie zagrożonych lub wymierających, ponad 9% to gatunki zagrożone, a 10% to rośliny o stosunkowo niewielkim zagrożeniu.
W 2015 rozpoczęto na Uniwersytecie Łódzkim projekt mający na celu ochronę wybranych gatunków roślin w regionie łódzkim. W projekcie uczestniczą ponadto Ogród Botaniczny w Łodzi oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi. Inicjatywa polega na wzbogacaniu istniejących stanowisk zagrożonych roślin o nowe okazy oraz na odbudowie stanowisk, które uległy zagładzie. Wśród pierwszych roślin, które objęto tym programem był goździk siny Dianthus gratianopolitanus i piaskowiec trawiasty Arenaria graminifolia.
Goździk siny to roślina tworząca luźne darnie o sinym zabarwieniu. Kwitnie wiosną wykształcając na szczycie pędu występują pojedyncze lub po 2-3 jasnopurpurowe, wonne  kwiaty. Preferuje on murawy naskalne bądź bory sosnowe. Występuje  na siedliskach suchych, ubogich i ciepłych. Z obszaru  Polski podawane jest obecnie 36 miejsc jego występowania, z czego tylko na 14 stanowiskach roślina ta utrzymuje się. W środkowej Polsce znanych jest obecnie 5 miejsc występowania tego gatunku, a więc 1/3 stanowisk występujących w Polsce.
Piaskowiec trawolistny jest drobną rośliną o trawiastych liściach drobnych białych kwiatach, która soje centrum występowania ma we wschodniej Europie (Rosja). Na terenie województwa łódzkiego znajduje się tylko jedno stanowisko tej rośliny (koło Kamieńska).  Jest ono jednym z najdalej na zachód wysuniętych stanowisk tej rośliny w Europie.

Materiał źródłowy: prof. Leszek Kucharski, WBiOŚ

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
UŁ komentuje: Wymieranie gatunków

temu

Wymieranie gatunków to z jednej strony rzecz naturalna, z drugiej jednak to wpływ ludzi, którzy skolonizowali i podporządkowali sobie całą Ziemię. Tempo znikania poszczególnych gatunków diametralnie wzrosło. W Polsce na granicy przetrwania jest ich 45 m.in. wilk, niedźwiedź i ryś. O zjawisku opowiada prof. Michał Grabowski z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.
Polski rezerwat przyrody ze stacją badawczą w Kolumbii – zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe?

temu

Niezupełnie. Grupa zapalonych naukowców z dwóch polskich instytucji naukowych udowadnia, że ten cel jest w zasięgu ręki.
UŁ komentuje: Ochrona roślin zagrożonych

temu

W 2015 rozpoczęto na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego projekt mający na celu ochronę wybranych gatunków roślin w regionie łódzkim. W partnerstwie uczestniczą ponadto Ogród Botaniczny w Łodzi oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi. Inicjatywa polega na wzbogacaniu istniejących stanowisk zagrożonych roślin o nowe okazy oraz na odbudowie stanowisk, które uległy zagładzie.
UŁ komentuje: Oceaniczne wyspy śmieci

temu

Plastikowe opakowania, które zastąpiły szkło, metal czy kamień, miały ułatwić nam życie. Tymczasem ilość odpadów, które nie są biodegradowalne niepokojąco rośnie. Pacyficzna plama śmieci ważąca 87 tysięcy ton zajmuje już obszar pięć razy większy niż Polska. Skala zjawiska przeraża. O tym jak dochodzi do kumulacji takiej ilości zanieczyszczeń, jak wpływają one na ekosystem i co może zrobić każdy z nas, żeby zanieczyszczeń było mniej w materiale opowiada prof. Magdalena Błażewicz z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.