Ustawa 2.0 - naukowcy zapraszają do rozmów

Ustawa 2.0 - naukowcy zapraszają do rozmów

Opublikowany

Ostatnie wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim pokazują, że wątpliwości i kontrowersje wokół projektu ustawy o szkolnictwie wyższym wciąż istnieją. W Łodzi dyskusję na ten temat chcą podjąć socjologowie z UŁ. Rozmawiać będą o szansach i zagrożeniach jakie stwarza nowe prawo. Zaproszeni przez nich goście to osoby w różny sposób zaangażowane w debatę publiczną wokół Ustawy.

5 czerwca rozpoczęło się posiedzenie Sejmu RP, podczas którego procedowana jest nowa ustawa „Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce” (zwana także Ustawą 2.0 lub Konstytucją dla Nauki). Mimo, że prace nad ustawą trwają ponad dwa lata, a liderzy obozu rządzącego zadeklarowali dla niej poparcie, jej ostateczny kształt jest wciąż niepewny. Środowisko akademickie w kwestii poparcia kluczowych zapisów nowego prawa jest zapewne podzielone, dla większości kadry jednak problemem jest zarówno przedłużający się stan niepewności co do kształtu ustawy i jej najważniejszych treści, jak i trybu wprowadzania przez poszczególne uczelnie tych zmian, które wydają się przesądzone.

Wprowadzenie do dyskusji wygłosi Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, dr socjologii, badaczka polityki edukacyjnej i szkolnictwa wyższego w Polsce z Uniwersytetu Łódzkiego autorka książki: „Reforma szkolnictwa wyższego w debacie publicznej. Bilans dyskusji o uniwersytetach 1990-2015” (2017), autorka ekspertyzy w sprawie Ustawy 2.0 przygotowanej dla Polskiego Towarzystwa Socjologicznego:

http://pts.org.pl/wpcontent/uploads/2018/04/Ocena_skutk%C3%B3w_projektu_Ustawy_2.0_POLSKIE_TOWARZYSTWO_SOCJOLOGICZNE_DZIEDZICZAK-FOLTYN-2018-04-16.pdf 

(więcej informacji: http://instytutsocjologii.uni.lodz.pl/pracownicy/dziedziczak-foltyn-agnieszka/)

Pozostali paneliści/panelistki:

Monika Kostera, profesor zwyczajna nauk ekonomicznych i nauk humanistycznych, pracowniczka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Linneusza w Szwecji, pracowała także na brytyjskich uniwersytetach w Durham, Leeds i Bradford, więcej informacji: http://www.isp.uj.edu.pl/monika-kostera i https://lnu.se/en/staff/monika.kostera/.

Monika Helak, socjolożka związana z Uniwersytetem Warszawskim, wiceprzewodnicząca Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej, organizacji krytycznej wobec Ustawy 2.0, uczestnicząca w dyskusjach i konsultacjach oraz procesie legislacyjnym od początku prac nad nowym prawem, autorka analiz dotyczących polskiego szkolnictwa wyższego (publikowanych m.in. tu: http://www.watchdog.edu.pl/).  

Tomasz Majewski, dr hab. kulturoznawstwa, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, inicjator działań sprzeciwiających się wykreśleniu kulturoznawstwa z listy dyscyplin naukowych planowanego w projekcie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, więcej informacji: http://www.antropologia.polonistyka.uj.edu.pl/katedra/pracownicy/dr-hab.-prof.-uj-tomasz-majewski.

Prowadzenie: Karolina Dobosz i Magdalena Rek-Woźniak (Instytut Socjologii UŁ).

Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj:
http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-projekt

Lista poprawek oraz informacja przebiegu procesu legislacyjnego dostępna jest tutaj: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2446

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, czwartek, 7 czerwca 2018 roku, o godzinie 17:30, w sali C-140 (sala Rady Wydziału). Spotkanie ma charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy!

źródło: Dr Wojciech Woźniak, Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych
redakcja: Centrum Promocji UŁ

Udostępnij

Powiązane artykuły
Rektorzy polskich uniwersytetów o Ustawie 2.0

temu

W najbliższy piątek Uniwersytet Łódzki będzie gospodarzem Konferencji Rektorów Uniwersytetów Publicznych (KRUP). Tematem przewodnim będzie projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym i uczelniach. Projekt został już przyjęty przez Radę Ministrów, przed nim etap parlamentarny.
Mentoring VIP - podsumowanie V edycji

temu

"Najcenniejsza rzecz w tym programie? Usłyszeć od opiekuna: nadajesz się, masz talent." - przyznaje jedna z uczestniczek Mentoringu VIP. Program wymyślony przez Uniwersytet Łódzki pomaga najzdolniejszym studentom odnaleźć właściwą drogę zawodową, zdobyć cenne doświadczenie, uniknąć niektórych błędów. 27 czerwca o 14:00 w Pałacu Biedermanna oficjalne zakończenie piątej edycji. 
XIV Summer School: UŁ promuje Polskę na świecie

temu

25 czerwca 2018 r., o godzinie 10:00, w Pałacu Biedermanna, odbędzie się oficjalna inauguracja Szkoły Letniej "European Union Challenges: the New Context of Unity and Diversity". Poza studentami z Brazylii, Ekwadoru, Meksyku, Ukrainy, Rosji do Łodzi zawitają również profesorowie towarzyszący studentom oraz dodatkowo profesorowie z Turcji oraz USA. Nie zabraknie także ambasadorów wizytujących państw,  władz miasta i władz uniwersyteckich.
UŁ stawia na badania młodych naukowców

temu

22 i 23 czerwca – studenci i doktoranci z całej Polski spotkają się na Wydziale Filologicznym UŁ, gdzie odbędzie się I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Badania Młodych Naukowców pod hasłem „Wiedza – Inspiracja – Pasja”. Młodzi ludzie będą mogli zaprezentować swoje prace naukowe z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych oraz leśnych.

"Najlepsze wyniki badań od czasów Chmielnickiego"

Dr Paweł Kowal – gość ostatniego wykładu eksperckiego UŁ – mówił podczas wykładu pt. „Przyszłość stosunków Ukrainy z Polską i Unią Europejską” o możliwych scenariuszach relacji z Ukrainą, zarówno naszych jak i Unii Europejskiej. 1,3 miliona Ukraińców zarejestrowanych w Polsce, coraz więcej mieszanych małżeństw, 40 tysięcy studentów zza wschodniej granicy. To, zdaniem Pawła Kowala, dowód na „najlepsze wyniki badań od czasów Chmielnickiego”. Oczywiście to określenie z lekkim przymrużeniem oka, ale konsekwencje tych zjawisk mogą być poważne.