Etos naukowy w dobie nauki postakademickiej - prof. Anna Lewicka-Strzałecka

prof. Anna Lewicka-Strzałecka (druga od lewej) podczas III Gali im. Kotarbińskiego (fot. Maciej Andrzejewski, UŁ)

Etos naukowy w dobie nauki postakademickiej - prof. Anna Lewicka-Strzałecka

Opublikowany

Co powstało z połączenia nauki akademickiej i nauki przemysłowej i czy efekt oznacza koniec humanistyki? Jakie wyzwania czekają naukę i z jakimi problemami będzie sobie ona musiała poradzić? O tym mówi prof. Anna Lewicka-Strzałecka z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. 


Wystąpienie Pani Prof. Lewickiej-Strzałeckiej zostało zarejestrowane podczas pierwszego posiedzenia Kolegium Refleksji Humanistycznej im. prof. T. Kotarbińskiego.Kolegium jest efektem integracji naukowców a całej Polski, którzy chcą mówić o realnych problemach i wyzwaniach, jakie stoją przed badaczami i szkolnictwem wyższym.

Punktem wyjścia był Konkurs im. Pierwszego Rektora UŁ prof. Tadeusz Kotarbińskiego na wybitne dzieło z zakresu nauk humanistycznych. W ciągu trzech lat istnienia udało się wyłonić nie tylko najlepsze prace polskich humanistów, ale również stworzyć grunt pod dyskusję o kondycji polskich badań naukowych.

Pani Profesor Anna Lewicka-Strzałecka jest pracownikiem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Należy też do Kapituły Konkursu im. prof. T. Kotarbińskiego. Obszarami jej zainteresowań badawczych są prakseologia, etyka życia gospodarczego i publicznego, społeczna odpowiedzialność biznesu.

Więcej o Nagrodzie im. Kotarbińskiego na stronach UŁ.

Udostępnij

Powiązane artykuły
Personalizowane zabawki dla dzieci z autyzmem

temu

Grupa studentów kilku wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego związanych z organizacją Enactus działającą na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ realizuje kompleksowy projekt Bluekids o charakterze społecznym.
Doktorat o Holokauście pisany w Izraelu 

temu

Artur Kołodziejczyk jest jednym z najlepiej zapowiadających się młodych naukowców Uniwersytetu Łódzkiego. Stara się zrozumieć w jaki sposób Holokaust wpłynął na powojenne myślenie o Bogu i człowieku w ujęciu dwóch żydowskich myślicieli: Hannah Arendt i Hansa Jonasa. Prowadzi też wykłady dla izraelskich studentów. 
Jakie informacje się "sprzedają"? - Wydawnictwo UŁ o nowej książce

temu

"Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze" - to książka o czymś więcej niż tylko o tym, jak technologia zmienia kulturę. Rozwój komunikacji sieciowej, zwłaszcza w połączeniu z praktykami kultury uczestnictwa, oferuje szereg nowych zasobów oraz ułatwia interwencje różnym grupom, które od dawna walczyły, aby ich głos został usłyszany.
Łódź będzie się dalej wyludniać?

temu

W ciągu ostatnich dwudziestu lat populacja Łodzi zmalała o około stu tysięcy mieszkańców i dużo wskazuje na to, że ta tendencja się nie zatrzyma. Najnowsze przewidywania GUS i swój autorski komentarz do nich publikuje prof. Piotr Szukalski w Biuletynie Demografia i Gerontologia. Można tam również zobaczyć prognozy dla wszystkich miast wojewódzkich w Polsce. 

Wspólnie projektujemy wirtualną rzeczywistość - uroczyste otwarcie pracowni komputerowej WFiIS sponsorowanej przez ABB w Polsce

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego podpisał porozumienie o współpracy z firmą ABB w Polsce – wiodącym liderem technologii cyfrowych dedykowanych dla przemysłu. Sfinansowanie pracowni komputerowej jak i realizacja spotu promującego Łódź w technologiach Virtual Reality oraz Augmented Reality to jedne z wielu aspektów współpracy pomiędzy Uniwersytetem a firmą ABB.