Etos naukowy w dobie nauki postakademickiej - prof. Anna Lewicka-Strzałecka