Humanistyka pomaga!

Prof. Inga Kuźma (Wydział Filozoficzno-Historyczny) - kierownik projektu DIALOG (fot. UŁ)

Humanistyka pomaga!

Opublikowany

Humaniści wspomagają swoją wiedzą innych w wielu dziedzinach, nie tylko w tych kojarzonych z pracą czysto naukową - przekonują założyciele projektu "Humanistyka stosowana dla rozwoju...". Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego tworzą specjalną bazę działań humanistów w sektorach społecznym i gospodarczym. 

Współpraca mieszana 

Projekt zakłada stworzenie specjalnej bazy danych pod nazwą APHUM Base, która stanie się nowoczesnym i wyprofilowanym narzędziem informacyjnym na temat aktywności humanistów, podejmowanej przez nich dla otoczenia zewnętrznego czy wraz z nim.

- Działanie to udowodni wartość współpracy mieszanej, gdy krzyżują się różne doświadczenia, co jest ważne dla podnoszenia kreatywności, innowacyjności i jakości, w tym naukowej – mówi dr hab. Inga Kuźma, kierownik projektu.

- Chcemy wyjść poza czysto naukowe środowisko. Ukazać społeczno-gospodarczą jakość i potencjał humanistyki oraz wskazać możliwości wykorzystania humanistyki w różnych sektorach. Projekt pomoże w integracji środowiska humanistów ze środowiskiem zewnętrznym oraz stworzy warunki do współpracy tych środowisk. Będziemy organizować seminaria i szkolenia ukazujące już zaistniałe efekty obopólnej współpracy oraz projektować modelowe działania – wyjaśnia dalej Kuźma.

Adresatami projektu oprócz humanistów są też praktycy, wywodzący się z różnych sektorów spoza uczelni. Jedna i druga grupa zostanie zaproszona w ramach projektu do stworzenia wspólnej sieci (AP Forum). Zaoferowane im będą warsztaty oraz spotkania. Z tej mieszanej grupy zostanie wyłoniony specjalistyczny zespół do zaprojektowania modelu działania międzysektorowego, przez które rozumiemy współpracę podmiotów z różnych obszarów np. NGO’s i innych, w tym przy udziale sektora szkolnictwa wyższego. Partnerstwo zakłada równość pomiędzy podmiotami oraz współpracę opartą na dialogu.

Do tworzenia tego typu sieci, motywującej do ściślejszej współpracy łączącej uczelnię z partnerami zewnętrznymi, zostaną zaproszone jednostki udzielające się już przy UŁ, np. w Radach Biznesu czy Radach Partnerskich oraz będą zachęcane kolejne podmioty, które do tej pory nie podejmowały wspólnej pracy z Uniwersytetem. Projekt ma za zadanie łączyć jak najszerszy przekrój tego typu jednostek: od wspomnianych już NGO po sektor gospodarczy.

Dane do przyszłej bazy są gromadzone w sposób ciągły (pochodzą z okresu 2007-2017), pokazują one rodzaj i skalę zaangażowania oraz zainteresowania badaczy projektami dla otoczenia zewnętrznego oraz jak te projekty były realizowane dotychczas.


Humaniści są wszędzie 

Zgromadzony materiał będzie podstawą do proponowania badaczom rozwoju określonych umiejętności i szukania nowych kierunków nawiązywania dalszych partnerstw oraz wzmacniania kooperacji z tymi sektorami z otoczenia zewnętrznego, które dają najlepsze efekty. Brane będą pod uwagę sektory od wdrożeniowych czy stosowanych po naukowe i dydaktyczne, zatem z korzyścią dla jednej i drugiej strony kontaktu. Uwzględniony zostanie również aspekt dydaktyczny pracy humanistów z UŁ, co obejmuje między innymi przygotowanie studentów i studentek do pracy zawodowej i poruszania się na rynku pracy, gdy dysponują tak unikatową wiedzą i kompetencjami z jakimi kończą Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ.

- Stworzenie APHUM Base i powołanie AP Forum wraz ze specjalistycznym zespołem, przełoży się na promocję innowacyjnych działań humanistyki, czyli rzadko spotykanych i stosowanych działań czy podejmowanych tematów. Zaś do zapoznania się z już istniejącymi pracami tego typu - cechujących się potencjałem jak wyżej - zapraszamy po uruchomieniu APHUM Base. Dzięki zgromadzonym w niej danym będzie można poznać zakres i efekty dotychczasowej aktywności humanistów i ich partnerów z otoczenia zewnętrznego. Zgromadzone i uporządkowane w bazie dane pomogą dostrzec i wyłonić wcześniej niedostrzegane ścieżki współpracy oraz powinny inspirować do kolejnych działań, zachęcać do podejmowania nowych pomysłów – opisuje specyfikę projektu dr hab. Inga Kuźma.

APHUM Base i AP Forum mają jednak ukazywać nie tylko to, co już było, ale też umożliwić dostrzeżenie nowych obszarów, tematów lub interpretacji nieznanych dotąd problemów i zagadnień, rysujących się na przecięciu nauki i badań oraz problemów i pytań stawianych przez podmioty z otoczenia zewnętrznego. Projekt nie dostarczy jednak szczegółowych rozwiązań i tematów, oprócz stworzenia modelu współpracy międzysektorowej – proponującej jak działać w grupie mieszanej. Nowe idee i rozwiązania powinny wyłaniać się same, wraz z postępującym efektem synergii i tworzących się kontaktów, wymiany doświadczeń, potrzeb i kompetencji, np. w ramach tak zróżnicowanego środowiska zjednoczonego w AP Forum, które ma za zadanie wspomaganie owej wymiany.

Zainteresowani określonym zagadnieniem, które sami określą, będą mogli kreować nowe rozwiązania - ważne dla nich i ich otoczenia oraz dla celów badawczych (dwa w jednym).
Projekt DIALOG zakończy się w 2019 roku. Jest to kolejny, innowacyjny projekt Uniwersytetu Łódzkiego, wskazujący na praktyczny wymiar nauki i badań w obszarze nauk humanistycznych.

DIALOG dla humanistów 

Projekt pt. „Humanistyka stosowana dla rozwoju: od innowacji do aplikacji [APHUM BASE i AP Forum]”, finansowany z programu DIALOG. Kierownikiem projektu jest dr hab. Inga Kuźma. W skład zespołu projektowego wchodzą również dr Alicja Piotrowska i mgr Anna Deredas.

Celem ministerialnego Programu DIALOG jest objęcie dofinansowaniem działań w trzech obszarach, takich jak: Doskonałość naukowa, Nauka dla innowacyjności oraz Humanistyka dla rozwoju.

Wygrany projekt na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ wpisuje się w trzeci moduł, czyli w Humanistykę dla rozwoju.

Materiał źródłowy: dr hab. Inga Kuźma
Redakcja: Centrum Promocji

Udostępnij

Powiązane artykuły
Wydarzenia na UŁ 18 - 24.10

temu

Symulacja akcji antyterrorystów, konferencja o starości, Festiwal Kamera Akcja, umowa z PwC czy badania archeologiczne przy al. Anstadta - kolejne dni na UŁ będą pełne ciekawych wydarzeń. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. 
Co Gestapo i UB robili przy Anstadta? - badania UŁ

temu

Wywiady z żyjącymi  świadkami oraz prace wykopaliskowe - to część projektu „Dawna siedziba Gestapo i Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy al. Anstadta w Łodzi. Interdyscyplinarne badania miejsca”. Mroczną przeszłość łódzkiego budynku zbadają archeolodzy i etnolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego. We wtorek 23 października 2018 r., w siedzibie ŁSSE (Tymienieckiego 22G), podpisane zostanie porozumienie między Uczelnią oraz Instytutem Pamięci Narodowej i Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
UŁ i PwC - początek współpracy 

temu

22 października (poniedziałek) zainaugurowana zostanie współpraca Uniwersytetu Łódzkiego z firmą PwC – światowym gigantem doradztwa strategicznego. Umowę ramową podpiszą prof. zw. dr hab. Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Adam Krasoń, Prezes Zarządu PwC Polska. Konferencja prasowa, podczas której podpisana zostanie umowa, rozpocznie się o godz. 14:30 w rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza 68.
Starość - jak ją oswoić? Konferencja na EkSoc

temu

Kiedy zaczyna się starość? Jak zapobiegać i unikać różnego rodzaju zagrożeniom, które napotkać możemy będąc seniorem? Jak chronić swoje prawa w podeszłym wieku? Między innymi o takich sprawach będą rozmawiać naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego i innych polskich uczelni wyższych podczas konferencji 24 października. 
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.