Zapobiegają pożarom, ale nas trują? Doktorantka UŁ bada polimery