Dr hab. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz - niemcoznawstwo