Dr hab. Inga B. Kuźma - społeczne problemy miejskie i problematyka kobiet