Dr hab. Anna Rogozińska-Pawełczyk - zarządzanie zasobami ludzkimi