Dr hab. Katarzyna Walęcka-Matyja, prof. UŁ - psychologia