Jak tworzyć i organizować kulturę? - warsztaty na UŁ